Gå direkt till innehåll
På mötesplatsen Medkänsla delar Islamic Relief ut mat i form av soppkök samt matpaket under hela året. Därtill bistås även med kläder, hygienartiklar och barnartiklar året runt.
På mötesplatsen Medkänsla delar Islamic Relief ut mat i form av soppkök samt matpaket under hela året. Därtill bistås även med kläder, hygienartiklar och barnartiklar året runt.

Pressmeddelande -

Kampen att överleva vinterkylan: Islamic Relief stöttar de mest utsatta under vintermånaderna   

Islamic Reliefs nationella avdelning arbetar med att stötta socialt utsatta människor i Sverige. Det dagliga arbetet går ut på att förbättra vardagslivet och levnadsvillkoren för särskilt marginaliserade grupper: de personer och familjer som lever utanför sociala skyddsnät och i osäker ekonomisk situation.

Stödverksamheten Medkänsla har sedan flera år sin mötesplats i Medborgarplatsen. Verksamheten når främst ut till nyanlända, asylsökande, bostadslösa och ekonomiskt utsatta familjer. Läs mer om vilken stödverksamhet vi erbjuder här.

På mötesplatsen Medkänsla delar Islamic Relief ut mat i form av soppkök samt matpaket under hela året. Därtill bistås även med kläder, hygienartiklar och barnartiklar året runt.

Under vintermånaderna, från december till mars, är behovet av både matpaket, varma måltider och vinterkläder till både barn och vuxna extra stort. Under förra vinterprojektet, från december 2021 till och med mars 2022, delades 1346 vinterplagg ut.

När vinternätterna är som kyligast anordnar Medkänsla möjlighet till övernattning, för att människor ska slippa sova utomhus, på bänkar eller under broar i vinterkylan.

Islamic Relief erbjuder även stöd i myndighetskontakter och rådgivningsverksamhet i juridiska frågor, två gånger i veckan på Medkänsla. Stödet används flitigt av asylsökande, kvotflyktingar, nyanlända, svagt etablerade personer, arbetssökande och tredjelandsmedborgare.

Här förbereder en medarbetare på Islamic Relief inför dagens matutdelning.

Under lunchtimmen delas varm soppa och bröd ut till dem behövande i vinterkylan.
Islamic Relief gör det bästa för att möta de ökande behoven när utsatta grupper inte längre har råd med det mest nödvändiga. På bilden delas en lunchmåltid ut.

Ämnen


Islamic Relief är en internationell biståndsorganisation med verksamhet i över 40 länder. Vi är snabbt på plats i katastrofer och verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. Vårt arbete grundar sig på Islams budskap om respekt för människovärdet och uppmaning till fattigdomsbekämpning, samt på de humanitära principerna om humanitet, neutralitet, oberoende och opartiskhet. Verksamheten bedrivs utan åtskillnad avseende kön, etnicitet, religion eller politisk åskådning. Islamic Relief Sverige har 90-konto. Islamic relief Sverige arbetar proaktivt för att minska risken för kränkningar och oegentligheter. Vid misstanke om brott mot våra policys, anmäl här.

Detta är Islamic Relief Sverige

Islamic Relief Sverige är en oberoende humanitär organisation. Vi arbetar tillsammans med marginaliserade och krisdrabbade människor och samhällen för att förebygga och lindra mänskligt lidande och för att rädda och förändra liv. Vårt arbete sker i över 40 krisdrabbade länder runt om i världen. Islamic Relief Sverige grundades 1992 och är en del av den globala Islamic Relief-familjen.

Islamic Relief
Sundbybergsvägen 1
17173 Solna
Sverige