Gå direkt till innehåll
Jarek Kurnitski (adjunct Professor), Staffan Hvidberg och Miimu Airaksinen (research professor)
Jarek Kurnitski (adjunct Professor), Staffan Hvidberg och Miimu Airaksinen (research professor)

Nyhet -

Ny forskningsrapport: En tydlig koppling mellan mögelsporer i inomhusluften och krypgrunder som är riskkonstruktioner

Redan 2003 visade Jarek och Miimus forskning hur luft med mögelsporer från mark och grundutrymme når upp i inomhusmiljön via otäta, öppna och uteluftsventillerade krypgrunder (riskkonstruktioner), av husets ventillationssystem och temiska drivkrafter. 2020 kommer en uppdaterad studie baserad på godkända / ej godkända krypgrunder som används i Sverige idag.

Utdrag från studien 

Microbial contamination of indoor air due to leakages from crawl space: a field study (M Airaksingen m.fl) har förekomsten av mögelsporer mätts utomhus, i krypgrunden samt i innemiljön.

"De tre vanligaste mögelarterna som återfanns i undersökningen var Acremonium, Penicillium och Cladosporium. Resultaten visade att korrelationen mellan höga koncentrationer i krypgrunden och höga koncentrationer i innemiljön varierade med sporart"

"Mätningarna visar att det för Acremonium finns ett samband mellan höga halter i krypgrunden och höga halter inomhus. Det finns inga typiska källor till Acremonium i innemiljön vilket tyder på att sporerna transporterats genom otätheter från krypgrunden till innemiljön".

"Denna konsekventa upptäckt visar en tydlig koppling mellan mögelsporer i inomhusluften och kryputrymmet...".

Kända riskkonstruktioner ska varken godtas eller byggas i Sverige 2019

Idag byggs krypgrunder som enligt oberoende certifieringsorgan inte klarar de grundläggande byggkraven BBR 6:2 Luft och 6:5 Fukt. Byggnadsnämnder i Sveriges kommuner och kontrollansvariga godtar dessa riskkonstruktioner trots att byggregler inte efterlevs, utan att fuktsäkerhetsprojektering görs på grunden samt att kritiskt fukttillstånd förbises; trots att juridiska och ohälsorisker är kända. Tyvärr sker det utan att de som bor och arbetar i husen får kännedom.

Typgodkänd Isolergrund och RISE levererar nu mätresultat till forskningen

Isoergrund är en typgodkänd tät, undertryckssatt krypgrund med färdigställd fuktsäkerhetsprojektering och provtryckningsprotokoll. Tillsmmans med RISE tillför vi nu verkliga mätresultat från både Isolergrund och kända riskkonstruktioner som öppen plintgrund och uteluftsventillerade krypgrunder till den nya studien.

Studien kommer att publiceras på Symposium of Building Physics i Tallin 2020 och under året till Sveriges kommuner.

https://nsb2020.org/

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Staffan Hvidberg

Staffan Hvidberg

Presskontakt VD Husgrunder 0430-149 91

Relaterat innehåll

Typgodkänd husgrund som uppfyller alla BBR-krav för permanenta och tillfälliga bygglov

Isolergrund® är utvecklad och testad i samverkan med Rise (tidigare SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) och är ett varumärke under Byggsystem Direkt Sverige AB. Isolergrund® är idag landets enda typgodkända husgrund som uppfyller alla BBR-krav och säljs till villor, modulbyggnationer samt radhus och flerbostadshus.

Isolergrund
Box 127
312 22 Laholm
Sverige