Gå direkt till innehåll
Mikael Östling (tidigare huvudägare), Douglas Bjelkström (vd), Janina Östling (styrelseordförande) och Björn Johansson (ny huvudägare).
Mikael Östling (tidigare huvudägare), Douglas Bjelkström (vd), Janina Östling (styrelseordförande) och Björn Johansson (ny huvudägare).

Pressmeddelande -

Kommuniké från årsstämma 2023 samt konstituerande styrelsemöte

IsoTimber Holding AB (publ), 556748-4679, höll sin årsstämma den 15 juni 2023. Stämman ägde rum på Frösön med ett rösträttsdeltagande på drygt 60 %. Samtliga beslut har fattats med erforderlig majoritet och i enlighet med inför stämman framlagda förslag. En positiv nyhet från stämman är att Knut Pedersen har valts in som ny ledamot till styrelsen.

Bolagsstämman fastställde resultat- och balansräkningen enligt framlagd årsredovisning. Nettoomsättningen uppgick till 16,9 MSEK (13,3 MSEK) och resultatet efter finansiella poster blev -1,6 MSEK (-6,8 MSEK). Vidare beslutade stämman i enlighet med styrelsens alla framlagda förslag, samt att ge styrelsen och verkställande direktörer ansvarsfrihet för verksamhetsåret.

En nyhet från årets stämma är att Knut Pedersen valdes in som ny styrelseledamot. Styrelsen, vd och huvudägarna ser mycket positivt på att Knut engagerar sig i bolaget. Knut har en gedigen erfarenhet från bank-, finans- och fastighetsvärlden, närmast som vd för Catella AB.

För tiden intill nästa årsstämma beslutades dessutom omval av ledamöterna Stefan Andersson, Elisabeth Westberg, Ulrika Öst och Janina Östling. Mikael Östling ställde inte upp för omval. Styrelsen och huvudägarna tackar grundaren Mikael för långt engagemang i bolaget och den fantastiska produkten IsoTimber. Det är särskilt roligt att Mikaels innovation belönades med Träpriset 2022, som delas ut av stiftelsen Träenigheten, och utmärkelsen TMF Nova 2023 inom kategorin Teknisk innovation.

Vid det efterföljande konstituerande styrelsemötet, 15 juni 2023, gav styrelsen Janina Östling förnyat förtroende gällande uppdraget som styrelsens ordförande.

Fullständig information om årsstämmans beslut, med protokoll samt underlag, återfinns på bolagets hemsida här:

https://isotimber.se/investerare/

Godkänd årsredovisning med revisionsberättelse finns också tillgängliga på samma sida.

Styrelsen tackar för deltagandet på stämman och för fortsatt förtroende, samt önskar en trevlig sommar!

IsoTimber Holding AB (publ),

Styrelsen

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Douglas Bjelkström

Douglas Bjelkström

Presskontakt VD +46 (0)63-554 12 18

Välkommen till IsoTimber Holding AB (publ)!

IsoTimber tillverkar husstommar med millimeterprecision i sin fabrik i Östersund. Den bärande trästommen är unik med isolerande luftkanaler i väggen, utan plast eller extra isolering. Väggelementen monteras enkelt på byggplats av kund. Säljfokus ligger på äldreboenden, LSS, flerbostadshus och förskolor/ skolor. Stommar till arkitektritade villor kan levereras via kundens byggfirma. Ett hundratal byggnader har tillverkats sedan etableringen 2007 och företaget har idag 10 anställda.

IsoTimber Holding AB (publ)

Ställverksvägen 1
83152 Östersund
Sverige