Gå direkt till innehåll
Foto: Stora Enso
Foto: Stora Enso

Pressmeddelande -

Stora Enso, Moelven, IsoTimber och RISE utvecklar 100 % fossilfria byggmaterial tillsammans

Med RISE som projektledare så utvecklar IsoTimber tillsammans med Stora Enso och Moelven100 % fossilfria byggskivor och byggelement i ett fyramiljonersprojekt finansierat genom BioInnovation. Halvvägs in i projektet har man nått godkända resultat för tillverkning av plywood på prototypnivå, vilket ger goda förhoppningar om att projektet ska nå sitt mål när det slutförs om ett år. Ur klimatsynpunkt är det viktigt att reducera samhällets användande av fossila råvaror, vilket är projektets övergripande syfte att bidra till.

IsoTimbers mest använda byggelement består idag av 0,9 viktprocent fossilbaserat lim, dels som limfog och dels i byggelementets plywoodskivor. Janina Östling från IsoTimber poängterar att de vill få byggelementen 100 % fossilfria. ”Vårt mål är att nå en fossilfri och cirkulär produkt som utgör en kolsänka under sin livstid. Det vill säga att byggmaterialet efter fullgjord tjänstgöring, med loopar av återbruk och återvinning till andra produkter, ska kunna återgå till naturen utan att skada den. Vi behöver ett fossilfritt lim i industriell skala och är ödmjuka inför den komplexa process det är att utveckla ett nytt lim, men nu ser vi med försiktighet möjligheten att vi kan nå vårt mål. Det är fantastiskt!”

Stora Enso har precis lanserat NeoLigno®. Det är ett nytt bio-baserat och formaldehydfritt bindemedel, som bland annat består av skogsråvaran lignin. NeoLigno® har tagits fram med syfte att minska mängden farliga kemikalier i samhället. Sara Fäldt från Stora Enso beskriver att de limmer som nu utvecklas för Moelvens plywoodtillverkning och till IsoTimbers limfog i byggelementen, är båda produkter ur NeoLigno®’s produktportfölj. ”Det är många parametrar som är behovsspecifika vid limning, t ex träslag, pressparametrar och krav på slutegenskaper hos limfogen. Variablerna medför att limmet måste utvecklas och optimeras för att passa specifika produktionslinjer och kunders krav på slutprodukten.”

Hittills har man tillverkat små prototyper av plywood i projektet med Moelvens fanér av gran, och Tjalling Chaudron från Moelven är mycket nöjd med resultatet. ”Vi har medvetet ställt höga krav på limmet, med en förhoppning om att kunna använda det i vår standardproduktion i framtiden. Så det är väldigt roligt nu när limmet har fungerat på prototypnivå och vi ser fram emot att testa det vidare på fullskalenivå till hösten.” Limexperten Magdalena Sterley från RISE bekräftar att Stora Enso har utvecklat ett lim som fungerar för tillverkning av plywood. Hon förklarar att ”Jag har testat limfogarna för prototyperna och de klarar alla krav enligt standarden som gäller för konstruktionsplywood. Det kommer såklart in ytterligare praktiska krav på limmet när det skall användas i fullstor skala, men det ser mycket lovande ut.”

Trots att pandemin har påverkat projektet så till vida att deltagarna haft en begränsad tillgång till labbtider och att de inte har kunnat träffas fysiskt, så ser projektledaren Marielle Henriksson från RISE ändå att projektet har haft en fin framdrift. Hon konstaterar att resultaten hittills bådar väldigt gott och ger goda utsikter om att projektet ska nå sitt mål när det slutförs om ett år. ”Det känns otroligt bra att få arbeta med utvecklingen av de nya produkterna i det fina samarbete som råder i projektet, och som konkret kan minska samhällets användande av fossila resurser när det är klart.”


IsoTimber Holding AB (publ)
Janina Östling, Hållbarhetsansvarig / Styrelseordförande
Ämnen

Kategorier

Regioner


BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Programmet finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor som deltar. Målet är att öka förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster. www.bioinnovation.se

BioInnovation is a strategic innovation program in Sweden. The aim of the program is to promote bio-based development and innovation in three priority areas: Chemicals & Energy, Materials, and Construction & Design. The innovation program was initiated by the Swedish Forest Industries Federation, IKEM - the Innovation and Chemical Industries in Sweden and TEKO – Swedish Textile and Clothing Industries Association. The program is a public-private partnership funded by Vinnova, the Swedish Energy Agency and Formas, as well as participating stakeholders from business, academia, institutes and the public sector.

www.bioinnovation.se/en

Kontakter

Janina Östling

Janina Östling

Hållbarhetsansvarig / Styrelseordförande +46 (0)63-554 12 12

Välkommen till IsoTimber Holding AB (publ)!

IsoTimber tillverkar husstommar med millimeterprecision i sin fabrik i Östersund. Den bärande trästommen är unik med isolerande luftkanaler i väggen, utan plast eller extra isolering. Väggelementen monteras enkelt på byggplats av kund. Säljfokus ligger på äldreboenden, LSS, flerbostadshus och förskolor/ skolor. Stommar till arkitektritade villor kan levereras via kundens byggfirma. Ett hundratal byggnader har tillverkats sedan etableringen 2007 och företaget har idag 12 anställda.

IsoTimber Holding AB (publ)
Ställverksvägen 1
83152 Östersund
Sverige