Pressmeddelande -

ISS lanserar nytt koncept för bostadsrättsföreningar

Kraven på service till bostadsrättsföreningar har ökat lika snabbt som ombildningstakten ökat. Behovet av enkla serviceformer har blivit allt mer uttalat. Det stora antalet hyresgäster som nu blivit medlemmar i nya föreningar kräver enkla samarbetsformer med leverantörer av alla de tjänster och produkter som behövs för att förvalta och förädla de stora värden som fastigheterna utgör. ISS utmanar de tre största bostadsrättsförvaltarna i Sverige genom att skapa ett samlat service-erbjudande till bostadsrättsföreningar.

Bara de senaste två åren har antalet nybyggda bostadsrätter ökat med över 50% jämfört med de två föregående åren. Sedan 1990 har det totala antalet bostadsrättslägenheter i Sverige ökat med 45% jämfört med en ökning på 8% för hyresrätter. Värdet på fastigheterna som ägs av bostadsrättsföreningar uppgår till över 500 miljarder kronor, vilket innebär att bostadsrätternas totala värde uppgår till minst 750 miljarder.

- Även om vi just nu ser en större försiktighet vad gäller ombildningar så har det ändå skett omvälvande förändringar på bostadsmarknaden de senaste åren, säger Camilla Wahlund på ISS. Kraven på enkelhet i förvaltningen är tydlig i de många nya föreningsbildningarna. Tillsammans med samhällets fokus på miljöfrågor och den teknologiska utvecklingen ställer man ökade krav på förvaltningsansvaret.

- Det är mot den bakgrunden vi skapat vår nya tjänst Brf-kompetens. Vi tar hand om allt, lovar vi. Det skall vara enkelt att äga och förvalta en bostadsrättsförening. Speciellt med tanke på de stora värden det handlar både för samhället och den enskilda medlemmen. Och styrelsen består ju oftast av personer som saknar specialistkunskap men skall samtidigt leva upp till medlemmarnas förtroende.

- Vi ser en ny och tydlig marknad där vi som privat företag har den snabbhet till förändringar som kan ta upp kampen med HSB, SBC och en del andra, säger marknadschefen på ISS Christer Ekelund.

- Där de är begränsade till samarbetsformer med medlemmar står vi helt fria och kan skapa de ad hoc-lösningar som är bäst för varje förening.

- Vi är dessutom redan nummer ett inom det som kallas property services vilket ger oss både generalistens breda kompetens tillsammans med alla specialistfunktioner som den nya tillvaron för bostadsrättsföreningar kräver. Vi tar hand om allt, helt enkelt.

Ämnen

  • Bygg, fastighet

Kategorier

  • bostadsrätt
  • förvaltning
  • iss
  • brf-kompetens

ISS är människorna bakom världens bästa platser - platser som fungerar, inspirerar och ger. I Sverige är vi över 6 000 medarbetare och finns i hela landet. Vi bidrar till att skapa välbefinnande och engagemang, minska miljöpåverkan och vårda fastigheter. Vi gör det genom att kombinera data, insikter och utmärkt service på kontor, industrilokaler, sjukhus och andra platser runt om i världen. Globalt är vi cirka 350 000 medarbetare.


Kontakter

Clara Larsson

Presskontakt Pressansvarig ISS Sverige 0734-36 68 08