Pressmeddelande -

ISS skriver kontrakt med Vattenfall om servicetjänster

ISS Facility Services tog hem Vattenfalls upphandling av servicetjänster till kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals samt SKB:s anläggningar i Forsmark och Oskarshamn.

När Vattenfall för ett år sen påbörjade upphandlingsprocessen var det första gången den omfattade hela den kärntekniska verksamheten – kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals, samt SKB:s (Svensk Kärnbränslehantering AB) verksamheter i Forsmark och Oskarshamn. Upphandlingens fokus var kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet med bibehållen kvalitet. ISS med lång erfarenhet som tjänsteleverantör till svensk kärnkraftsindustri, kunde möta Vattenfalls krav. De tjänster som ISS ska leverera till Vattenfall kommer i hög grad att fokusera på slutanvändarnas olika behov.

ISS kommer att använda sig av sin leveransmodell IFS (Integrated Facility Services), där de olika tjänsterna samordnas och huvudsakligen levereras med egen personal, för att på så sätt ta fullt ansvar för hela leveransen. Detta ger, tillsammans med den gedigna kompetens och kunskap som ISS har kring de stränga krav som ställs inom kärnkraftsindustrin, stora möjligheter att utnyttja synergieffekter mellan olika tjänster och på så sätt optimera verksamheten.

– Vi är mycket stolta över att Vattenfall ger oss förtroendet och väljer vårt tjänstekoncept IFS. Vattenfall är en väldigt viktig kund med en verksamhet som ställer mycket höga krav på en outsourcingpartner avseende kontroll, transparens, effektivitet och innovation, säger Lars Nygaard, VD för ISS Sverige. Partnerskapet innebär att ISS kan hjälpa Vattenfall med IFS, vilket möjliggör för Vattenfall att fokusera på strategisk styrning och utveckling av sina stödtjänster.

Avtalet med Vattenfall avser underhålls-, logistik-, kontors- och kärntekniska tjänster (kärnbränsletransporter, sanering och skyddsmaterial) samt lokalvård till kärnkraftverken i Forsmark och Ringhals samt SKB:s anläggningar i Forsmark och Oskarshamn. Samarbetet startar den 1 januari 2014 och kommer i full drift att sysselsätta cirka 200 personer. ISS är sedan tidigare tjänsteleverantör till kärnkraftverken i Forsmark, Barsebäck och Oskarshamn.

2013 blev ISS utsett till världens bästa outsourcingföretag av International Association of Outsourcing Professionals.

Foto: Forsmark, fotograf: Hans Blomberg


För ytterligare information, kontakta:
Christer Ekelund, pressansvarig, ISS Facility Services AB, christer.ekelund@se.issworld.com, 0734-36 53 55
Vattenfalls pressjour, 08-739 50 10

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • iaop
 • kärntekniska tjänster
 • skyddsmaterial
 • sanering
 • kärnbränsletransporter
 • svensk kärnbränslehantering
 • skb
 • barsebäck
 • ringhals
 • forsmark
 • vattenfall
 • ifs
 • service
 • iss facility services
 • iss
 • integrated facility services
 • facility services
 • facility management
 • christer ekelund
 • lars nygaard
 • international association of outsourcing professionals

ISS Facility Services är Sveriges och Nordens största tjänsteföretag med 11 000 medarbetare i Sverige och 44 000 medarbetare i Norden. Svensk omsättning är ca 5 miljarder SEK och kommer från en mängd tjänsteområden som bl a facility management, mat och dryck, kontorstjänster, fastighetstjänster och städtjänster. IFS, Integrated Facility Services, är ISS unika leveransmodell där flera tjänster samordnas och levereras med egen personal. ISS Facility Services AB ingår i ISS A/S som ägs av bl a EQT. Koncernen har över 530 000 anställda i mer än 50 länder, vilket gör oss till världens fjärde största privata arbetsgivare. www.se.issworld.com.

Presskontakt

Clara Larsson

Presskontakt Pressansvarig ISS Sverige 0734-36 68 08