Pressmeddelande -

GDPR-säker datahantering i SS 12000:2020

IST lanserar nu flera nya funktioner för en GDPR-säker datahantering i skolan. Kommuner och huvudmän får bättre kontroll över sina dataflöden, ett extra säkerhetslager underlättar dokumentation och rättighetsstyrning och datan omvandlas automatiskt till den nya standarden SS 12000:2020.

Den nya svenska standarden SS 12000:2020 som SIS nyligen släppte gör att data nu kan delas mellan aktörer på ett enklare sätt. Detta ställer ännu större krav på säkra processer och kontrollerade dataflöden hos kommuner och huvudmän. Detta är funktionalitet som fås med datahantering i EduCloud.

Användarnas behov ändras i en allt snabbare takt, och då måste det bli enklare att testa nya lösningar. SS 12000 gör det lättare att integrera olika system, men vi ser också en generellt större efterfrågan på lösningar för en effektiv och trygg hantering av data. Kommuner och huvudmän behöver en tydlig översikt över sina dataflöden och de behöver kunna arbeta tillsammans med tjänsteleverantörer på ett smidigt och säkert sätt. Det är exakt det som EduCloud bidrar med – en smidig och trygg datahantering”, säger Carl Mowday, Chief Technology Officer på IST.

Med datahantering i EduCloud får kommuner och huvudmän full kontroll över sina dataflöden. Data samlas på ett effektivt sätt och ger kommuner, huvudmän och tjänsteleverantörer helt nya möjligheter till samarbete och informationsdelning. Genom olika behörigheter säkerställs att rätt person eller system får tillgång till rätt data, och rättighetsstyrningen hanteras fullt ut av kommunen eller huvudmannen. En trygg hantering i enlighet med GDPR.

Effektiv dokumentation och filtrering av data

Enligt GDPR måste dataägare upprätthålla ett register över vilka kategorier av data som delas. Med EduCloud sker detta per automatik tack vare ett extra säkerhetslager. Kommuner och huvudmän behöver aldrig underhålla ett separat register eller hålla på koll på vilken information som olika system efterfrågar.

Säkerhetslagret i EduCloud möjliggör också en effektiv filtrering av data. Kommuner och huvudmän kan filtrera vilken data som delas med tjänsteleverantörer, vilket minimerar datamängden i enlighet med GDPR. Dataägaren ser vilken information olika system efterfrågar, får en översikt över vilka system som har åtkomst och styr fullt ut över rättigheter. Data i EduCloud omvandlas dessutom automatiskt till SS 12000:2020, den nya standarden för skoldata i Sverige.

EduCloud i korthet

  • Rätt person får tillgång till rätt data. Systemet visar dataflöden och underlättar hanteringen.
  • Enklare informationsutbyte. Data delas enkelt mellan olika personer och system.
  • GDPR-säkert. Det är enkelt att styra åtkomst av information, i enlighet med GDPR och regelverk.
  • Smidig översikt. Ett användarvänligt gränssnitt visar olika leverantörers behörighet.
  • Allt på ett ställe. Tjänsten blir en knutpunkt för data till samtliga system.
  • Förenklat samarbete. Data delas enkelt mellan huvudman och tjänsteleverantör.

För mer information om EduCloud, kontakta:

Mikael Wahlberg, CGO, Mikael.Wahlberg@ist.com, +46 70 985 02 72

Förra veckan släppte SIS den uppdaterade versionen av standarden SS 12000:2020. IST har varit med och tagit fram standarden och erbjuder redan idag kunder att hämta information i det nya formatet.

Ämnen

  • Företagande, allmänt

IST har i mer än 30 år levererat IT-lösningar och tjänster med målet att göra vardagen enklare för alla som arbetar inom skolan. IST har cirka 400 anställda, varav ungefär hälften har en bakgrund som lärare eller skolledare. Inom företaget finns många experter på kommunala processer, förvaltning, skola, pedagogik och lärande. Man har kontor i Sverige, Norge och Danmark.

Presskontakt

Mikael Wahlberg

Presskontakt Chief Growth Officer +46 70 985 02 72