21 åtgärder som skulle stärka de digitala tjänsteföretagens konkurrenskraft

Dokument -

21 åtgärder som skulle stärka de digitala tjänsteföretagens konkurrenskraft

Idag lanserar IT&Telekomföretagen inom Almega en ny rapport om digitala tjänsteföretags marknadsvillkor i Sverige. I rapporten har ett 20-tal företag samt andra intressenter intervjuats om hur de ser på villkoren för att starta och driva digitala tjänsteföretag i Sverige.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Relaterat innehåll