Avtal om lokal lönebildning klart med Akademikerförbunden

Dokument -

Avtal om lokal lönebildning klart med Akademikerförbunden

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Sveriges Ingenjörer, Jusek och Civilekonomerna (även kallade Akademikerförbunden) om lokal lönebildning i telekombranschen.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Relaterat innehåll