Pressmeddelande -

Modernt löneavtal utan individgaranti klart med Unionen

IT&Telekomföretagen inom Almega har tecknat avtal med Unionen om lokal lönebildning för telekomsektorn. Avtalet som löper över två år bygger på att lönerna sätts utifrån det enskilda företagets ekonomiska förutsättningar. Men om de lokala parterna inte kan enas, ökas lönerna med 1,1 % för 2010 och 2,6 % för 2011.

Det nya avtalet är ett processavtal, vilket innebär att löneökningen i företaget bestäms lokalt utifrån företagets förutsättningar. Vidare innehåller avtalet ingen siffersatt individgaranti, utan en modern lösning där arbetsgivaren ansvarar för att ta fram en åtgärdsplan för de som får utebliven eller en mycket låg löneökning.

– Vi är mycket nöjda med att vi nu har fått ett nytt modernt avtal och att företagen får möjlighet att arbeta aktivt med lönebildningen lokalt i det enskilda företaget. Det är nytt för Unionen inom Telekomsektorn och är ett mycket viktigt steg, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen inom Almega.

– Det är även positivt att vi enats om ett nytt förhållningssätt gentemot de medarbetare som inte ska erhålla någon löneökning. Avtalet med Unionen omfattar ett paket av stödåtgärder för att få löneprocessen att fungera väl i företagen, avslutar Anne-Marie Fransson.

Avtalen inom telekomsektorn omfattar nära 100 företag, som totalt har 23 000 anställda. 

För ytterligare information

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega
tfn: 070-345 69 50

Petter Skogar
Förhandlingschef  
IT&Telekomföretagen inom Almega
tfn: 070-345 68 56

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • telekom
  • it-sektorn
  • it-företag
  • it&telekomföretagen
  • it
  • avtalsförhandlingarna 2010

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se