Pressmeddelande -

Ny styrelseordförande för IT&Telekomföretagen

Staffan Hanstorp, VD och koncernchef Addnode AB, har valts till ny styrelseordförande i IT&Telekomföretagen inom Almega.

Staffan Hanstorp har över 25 års erfarenhet som entreprenör och från ledande positioner inom IT-sektorn. Förutom sin nuvarande ställning som VD och koncernchef för Addnode AB, är han också styrelseledamot i Byggnadsfirman Viktor Hansson AB samt TurnPoint Asset Management AB. Staffan Hanstorp har tidigare varit vice ordförande i IT&Telekomföretagen samt styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.  Han efterträder tidigare styrelseordförande Stefan Gardefjord, fd VD Logica Svenska AB.

– Vårt förbund representerar en mycket viktig bransch för hela Sverige, våra varor och tjänster är en förutsättning för framtidens välfärd och vi ser dagligen hur duktiga IT-entreprenörer utvecklar nya innovationer. Staffan är en av dessa IT-entreprenörer, vars företag nu har vuxit sig stort. Det är roligt att vi får en ordförande med denna bakgrund och som känner branschen och dess förutsättningar väl, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

– Jag är mycket stolt över att få axla rollen som styrelseordförande i IT&Telekomföretagen. En mycket viktig fråga för branschen som helhet men kanske för förbundet i synnerhet, är hur IT och teknik kan bidra till att säkerställa välfärden inom olika samhällssektorer, det vi kallar för välfärdsteknologi. Utan en offensiv användning av IT kommer vi varken ha råd eller resurser till att utveckla samhällets tjänster, säger Staffan Hanstorp.

– En annan mycket viktig fråga som ligger högt upp på agendan handlar om att säkerställa att vi fortsatt har en konkurrenskraftig IT- och telekombransch i Sverige.  Det handlar om att möta globaliseringens utmaningar och möjligheter, att säkerställa tillgången till god IT-kompetens men också att branschens kollektivavtal ska spegla den samtid vi lever i och de behov företagen har vad gäller löne- och villkorsavtal, avslutar Staffan Hanstorp.

Nya ordinarie styrelsemedlemmar i IT&Telekomföretagen är också Jan-Henrik Ahrnell, TeliaSonera AB,  Björn Ivroth, Logica AB, Åsa Landén Ericsson, Enfo Pointer AB samt Johan Sandell, IBM Svenska AB                

Kontakt:

Staffan Hanstorp
Styrelseordförande
IT&Telekomföretagen inom Almega
tfn: 08-506 66 223

Anne-Marie Fransson
Förbundsdirektör
IT&Telekomföretagen inom Almega
tfn: 08-762 69 50

Ellinor Bjennbacke
informationschef
IT&Telekomföretagen
tfn: 076-801 00 88

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Kategorier

  • styrelseledamot
  • styrelse
  • it-sektorn
  • it-företag
  • it
  • it&telekomföretagen

IT&Telekomföretagen är en medlemsorganisation för företag från hela IT- och telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1000 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se. Följa också gärna vår blogg, www.tyckomit.se eller på Twitter @IToTelekom