Nyhet -

Inca 17.1 – genväg till digitaliseringen

Varje uppdatering vi gör innebär en modernisering av Inca som alltid ger förbättrad funktion och ökar kraften i digitaliseringen för våra kunder. I Inca 17.1 har vi tagit ett steg längre än vanligt. Den här gången har vi gått djupt in i systemet och brutit ny mark. Vi har genomfört en total renovering och modernisering av Incas hantering av tjänstepensioner.

Förenkling av individuella val
I arbetet med lösningen för individuella val för tjänstepensionsplaner har den interna strukturen fått en rejäl ansiktslyftning. Vi har tagit fram en helt ny modell för individuella val, som framöver kommer benämnas försäkringsval, och förmånsgrupper. Den nya lösningen innebär en förenklad och snabbare handläggning och administration av tjänstepensionsplaner, specifikt avseende hanteringen av individuella försäkringsval. Den förenklade modellen gör att handläggningen blir tydligare, konsekvenserna klarare och därmed en minskad risk för handläggningsfel.

Internationell rapportering av finansiella konton
Inom OECD och EU har det pågått ett arbete att, likt det amerikanska regelverket FATCA, etablera standarder för automatiskt utbyte av finansiell information mellan länder med syfte att säkerställa att skattebetalare betalar rätt skatt i rätt land. De länder som implementerar regelverken förbinder sig att utbyta information avseende finansiella konton och gäller specifikt för konton som innehas av privatpersoner och företag som har skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige och USA.

De regelverk som avses är CRS (Common Reporting Standard), som är OECD:s standard för att underlätta ett automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton mellan olika länder. EU har ett motsvarande regelverk, DAC2, för utbyte av finansiell information mellan medlemsstaterna. Dessa regelverk har stora likheter och införs gemensamt i svensk lagstiftning och rapporteringen ska ske senast den 15:e maj 2017. Inca inför stöd för att kunna identifiera personer som berörs av rapporteringen samt stöd för OECD:s tekniska rapporteringsformat. Rapporteringen avser såväl enskilda personer som företag.

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är ett amerikanskt regelverk som syftar till att motverka amerikansk skatteflykt. FATCA ålägger finansiella institutioner att rapportera amerikanska medborgares finansiella tillgångar till den amerikanska skattemyndigheten (IRS). Möjlighet till FATCA-rapportering har funnits i Inca sedan release 15.1. I Inca 17.1 byggs FATCA-rapporteringen ut så att även juridiska personer omfattas.

Fakturering och inbetalning
Vi bygger vidare på den nya inbetalning och faktureringslösning som lanserades i samband med Inca 16.3. Fokus i Inca 17.1 har lagts på att konsolidera den befintliga lösningen med förbättringar av presentation av fakturaradsinnehåll i användargränssnittet, bättre stöd vid hantering av överskott, utökade grupperingsmöjlighet av fakturarader mm.

Ämnen

  • Datorer, datateknik, programvaror

Kategorier

  • avtalspension
  • försäkringssystem
  • tjänstepension
  • livförsäkringsbolag
  • itello
  • inca - en helt ny standard för pension

Regioner

  • Stockholm

Presskontakt

Jan Hedestam

Presskontakt Marknadschef +46 8 4109 4036