Dokument -

Sverige världsledande på personliga tjänster

Analysen Näringslivets tillstånd visar att Sverige är världsledande på personliga tjänster. Det är endast USA som har en så stor andel personliga tjänster som Sverige. Att allt fler arbetar med tjänster antas på lång sikt hota den ekonomiska tillväxten. Den stora skiljelinjen går mellan personliga och icke personliga tjänster, icke personliga tjänster har mer gemensamt med tillverkningsindustrin.
  • Licens: All rights reserved
    Innehållet får bara användas av Mynewsdesk. Det är alltså inte tillåtet för någon annan att ladda ner, kopiera, sprida eller på annat sätt använda Innehållet (annat än för privat bruk i den mån det följer av lag).
  • Filformat: .doc

Relaterat innehåll