ITPS inbjuder till seminarium den 23 maj: Entreprenörskap, konkurslagar och ekonomisk tillväxt

Tid 23 Maj 2006 13:00 – 13:00

Plats Stockholm

Obeståndslagstiftningens effekter på entreprenörskap och ekonomisk tillväxt har uppmärksammats av både EU-kommissionen och OECD. Flera europeiska länder har reformerat sin lagstiftning inom området i avsikt att främja entreprenörskap och förbättra näringsklimatet. Forskning inom området indikerar att det finns ett samband mellan obeståndslagstiftning och entreprenörskap. I USA anses de "förlåtande" konkursreglerna vara en av förklaringarna bakom det entreprenöriella klimatet i USA. Sverige har fortfarande ett förhållandevis lågt nyföretagande och få företag som vill växa. Obeståndslagstiftningen är ett område som kan vara en av många orsaker till detta. ITPS presenterar på seminariet en rapport som visar hur man i ett antal EU-länder och USA använder obeståndslagstiftningen för att främja entreprenörskap och ekonomisk dynamik. Rapporten visar på betydelsen av att se ärliga misslyckanden som en nödvändig del i en dynamisk ekonomi och diskuterar även hur Sverige skulle kunna förändra sin lagstiftning för att främja ett ökat entreprenörskap. 13.00-13.10 Välkommen Sture Öberg, ITPS generaldirektör 13.10-13.30 Från bysättningshäkte till stigmatisering - konkursutvecklingen under 150 år Karl Gratzer, Högskolelektor vid Södertörns högskola 13.30-14.10 Rätten att misslyckas - en studie av konkurslagstiftningar i EU och USA samt dess konsekvenser för entreprenörskap Monica Ström, ITPS Bryssel och Marcus Zackrisson, ITPS Los Angeles 14.10-14.30 Kommentarer från Per Bill (m), ledamot av Näringsutskottet samt Karin Pilsäter, ekonomisk talesman för Folkpartiet liberalerna 14.30-15.00 Kaffepaus 15.00-15.40 Erfarenheter från verkligheten Advokat Lars-Eric Gustafsson, Hamilton & Co Advokatbyrå samt Mats Eriksson, Mats Eriksson Catering 15.40-16.30 Frågor och diskussion Praktisk information När: Tisdagen den 23 maj 2006 klockan 13.00 - ca 16.30 Var: Klara konferens, Vattugatan 6 i Stockholm Hur: Senast måndagen den 22 maj 2006 Pris: Seminariet är kostnadsfritt men vi ser gärna att du anmäler dig För ytterligare information och anmälan: Marianne Löfgren Tel: 08-456 67 33 e-post marianne.lofgren@itps.se Läs även ITPS rapporter: Skattesystemet i USA - en översikt med fokus på småföretag och deras finansiärer ITPS ansvarar för den officiella statistiken gällande konkurser, läs mer här ITPS - Institutet för tillväxtpolitiska studier, Studentplan 3, 831 40 Östersund Tel: 063-16 66 00 | www.itps.se | info@itps.se

Relaterat innehåll