Pressmeddelande -

Färre anställda i svenskägda koncerner med verksamhet i utlandet

Svenska internationella koncerner har minskat antalet anställda, både i Sverige och i utlandet, mellan åren 2003 och 2004. Detta visar ny statistik från ITPS. År 2004 fanns det 856 svenskägda koncerner med verksamhet i utlandet, en ökning med 12 koncerner sedan 2003. Antalet anställda i dessa koncerner uppgick totalt sett till drygt en 1,4 miljoner personer, en nedgång med 1 procent från föregående år. I utlandet minskade antalet anställda med 2 800 till drygt 953 600 anställda och antalet i Sverige sjönk med drygt 10 400 personer till knappt 492 700. Antalet anställda minskade i framförallt i USA, Indien och Norge. Ökningar skedde främst i Kina, Estland och Storbritannien. Antalet anställda ökade i samtliga världsdelar förutom i Afrika och Nordamerika. Flertalet av de anställda i de svenskägda dotterbolag utomlands återfinns i Europa och Amerika. Av de 856 svenskägda koncernerna med verksamhet i utlandet 2004 hade 362 koncerner, 42 procent, verksamhet i Norge. Mellan 25 och 35 procent av koncernerna hade verksamhet i de övriga skandinaviska grannländerna, Storbritannien, Tyskland och USA. Störst andel anställda kvinnor hade de svenskägda koncerner i Estland, Lettland och Litauen, med andelar mellan 60 och 62 procent. Lägst andel noteras för Indien, Brasilien och Sydkorea. Läs rapporten Svenskägda koncerner med verksamhet i utlandet 2004 http://www.itps.se/Archive/Documents/Swedish/Publikationer/Rapporter/Statistik/S2006/S2006_004.pdf För mer information Markus Lindvert 063 16 66 36 070 642 77 93 markus.lindvert@itps.se Peter Vikström 063 16 66 15 070 205 51 18 E-post: peter.vikstrom@itps.se

Ämnen

  • Företagande