Pressmeddelande -

Inbjudan till seminarium i Östersund den 1 december 2003: Hur ska den framtida regionalpolitiken se ut?

Under senare tid har regionalpolitiken förändrats. Istället för stöd åt svaga regioner talar vi idag om en utvecklingspolitik för alla regioner. Men vad ska politiken innehålla? Och hur får vi utveckling i de regioner som fortfarande är svaga? Vid seminariet presenterar ITPS två studier över hur man kan stimulera utvecklingen i svaga regioner. Den första studien handlar om så kallade Contact Centres och vad utlokaliseringen av dessa funk­tioner betyder för produktivitet och kvalitet i företagen. Contact Centres ger arbets­till­fällen i svaga regioner, men de ger också stora vinster åt företagen. Studien presenteras av författarna Rune Wigblad, Högskolan Dalarna och Ragnwald Böhlin, Örebro Universitet. Den andra studien handlar om hur man i Italien har ersatt en generell stödjande regionalpolitik med fokuserade insatser på kluster och det med goda resultat. Studien presenteras av pro­fes­sor Daniel Mascanzoni. Seminariet avslutas med en paneldebatt under ledning av Göran Hallin, enhetschef ITPS. När: 1 december 2003 10.00–13.00 (inkl lättare lunch) Var: Campus, Östersund, sal N415 (Hus N, Kunskapens väg 2) Rapporterna Prestationsförändringar vid utlokalisering av Contact Centres från Stockholm till norra Sverige, A2003:013 och Snabbväxande kluster i Italien A2003:016 finns i sin helhet på www.itps.se den 1 december 2003, kl 12.00. För ytterligare information: Göran Hallin, ITPS, telefon 08-456 67 23 eller e-post goran.hallin@itps.se Anmälan sker till Åsa Sjödin, asa.sjodin@itps.se

Ämnen

  • Politik