Pressmeddelande -

Ny rapport från ITPS: Den svenska brevmarknaden ­­­– en av världens mest effektiva

Sverige har en av de mest effektiva och utvecklade brevmarknaderna i världen och en viktig orsak till det är avregleringen som gjordes 1993. Det visar ITPS samhällsekonomiska analys av postmark­nadens liberalisering. Många etablerade sanningar har kommit på skam genom ITPS analys. Det gäller inte minst frågan om att monopol är en förutsättning för att grundläggande postservice ska kunna upprätthållas över hela landet. Detta framförs frekvent av nationella postverk men även av forskare som ofta har fått sin forskning finansierad av dessa postverk. Oberoende mätningar har visat att av de försändelser som lämnats in för övernattbefordran kom cirka 96 procent fram följande dag och nästintill 100 procent var framme inom tre arbetsdagar. Det postpolitiska målet om att säkerställa en effektiv och tillförlitlig posttjänst får därmed anses vara väl uppfyllt. Postens ställning på marknaden är fortfarande mycket stark med 90 procent av delmarknaden sändningar och i princip monopol på delmarknaden enstaka försändelser. Den främsta konkurrenten, Citymail, har specialiserat sig på delmarknaden sändningar och har tio procent av denna marknad. Konkurrensen från främst Citymail har påverkat Postens prisstruktur och prissättning till fördel för både konsumenterna och samhällsekonomin. Mellan åren 1993 och 2000 ökade Postens produktivitet inom brevdistributionen med 32 procent och särskilt den snabba förbättringen under 1993/94 kan till stor del tillskrivas avregleringen. Konkurrensen har även inneburit nya innovationer och att marknaden utvecklats. Sammanfattningsvis visar ITPS analys att den svenska brevmarknaden är en av de effektivaste och mest utvecklade brevmarknaderna i hela världen och att detta till stor del är en följd av avregleringen. Ett av de viktigaste bidragen till den positiva utvecklingen är konkurrensen och därför är det av största vikt att åtminstone en kraftfull konkurrent finns kvar på marknaden. Hämta rapporten Samhällsekonomisk analys av effekterna av liberaliseringen av postmarknaden (A2005:013) på ITPS hemsida www.itps.se För ytterligare information: Björn Falkenhall, 08 456 67 16, 070 776 16 46 eller bjorn.falkenhall@itps.se Åsa Sjödin Institutet för Tillväxtpolitiska Studier (ITPS) Studentplan 3, 831 40 Östersund Tel: 063-16 66 18, Fax: 063-16 66 01 E-post: asa.sjodin@itps.se www.itps.se

Ämnen

  • Politik