Pressmeddelande -

Smartare konkurrenslagstiftning främjar entreprenörskap

Flera länder reformerar sin insolvensrätt i syfte att underlätta nyföretagande. Denna debatt har ännu inte nått Sverige, här är fokus snarare att minska antalet konkurser. En ny ITPS-rapport pekar på vikten att se insolvenslagstiftningen som en del av näringspolitiken. En dynamisk ekonomi kännetecknas av ett stort inflöde såväl som utflöde av företag. En effektiv lagstiftning för konkurser, rekonstruktioner och skuldsanering främjar denna utveckling. Den svenska ekonomin har de senaste åren uppvisat en hög produktivitetstillväxt och mycket tyder på att Sveriges konkurrenskraft håller ställningarna. Det finns dock områden där förändringar behöver vidtas och lagstiftningen ses över, inte minst när det gäller att få en ändrad inställning till entreprenörskap och företagande. Sverige har fortfarande ett förhållandevis lågt nyföretagande och få företag som vill växa, men det behövs också en politik som rensar ut ickeproduktiva och stagnerande företag. – Den svenska insolvenslagstiftningen bör utformas så att den uppmuntrar människor att starta företag och att den underlättar för företagare att starta om efter en ärlig konkurs, säger Monica Ström vid ITPS kontor i Bryssel. Rapporten diskuterar med utgångspunkt från den svenska lagstiftningen nyligen genomförda förändringar i insolvensrätten i Danmark, England/Wales, Frankrike, Nederländerna och USA. Den behandlar också EU:s arbete för att främja entreprenörskap via insolvenslagstiftningen. – Debatten i USA handlar till stor del om hur mycket individen får behålla efter en konkurs, det s k beneficiet, och ju mer de får behålla desto fler företag startas säger Marcus Zackrisson vid ITPS kontor i Los Angeles. Läs rapporten Rätten att misslyckas – En studie av insolvenslagstiftningar i EU och USA samt dess konsekvenser för entreprenörskap (A2006:010) http://www.itps.se/Items/Pressmeddelande.asp?itemId=2239&secId=1035 För mer information Monica Ström, ITPS Washington Telefon: +46 70 584 94 60 E-post: monica.strom@itps.se Marcus Zackrisson, ITPS Los Angeles Telefon: +1 310 923 4141 E-post: Marcus.Zackrisson@itps.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans