Pressmeddelande -

Viktiga utmaningar för Sverige när företagen internationaliserar sin FoU

Företagens forskning och utveckling internationaliseras i allt snabbare takt och det är inte längre lika självklart att pengarna satsas på hemmaplan. ITPS har analyserat de internationella flödena av företagens FoU för att hitta utmaningar och möjligheter för Sverige. Internationaliseringen av forskning och utveckling blev betydande på 1980-talet och utvecklades på 1990-talet. Tillgång till ledande forsknings- och innovationsmiljöer och rätt kompetens är viktiga motiv till att förlägga FoU utomlands. Närhet till produktionsanläggningar och marknader där utvecklingen går snabbt är andra viktiga drivkrafter. År 2003 genomförde 20 större svenska företagskoncerner cirka 40 procent av sin FoU utanför Sverige, vilket är en ökning med 20 procent jämfört med 1995. Ericsson är ett av de företag som ligger bakom den svenska ökningen av FoU-investeringar utomlands. År 2005 investerade företaget 24 miljarder kronor i FoU varav ungefär hälften satsades utomlands. Forskning och utveckling bedrivs i 18 länder och den största ökningen sker i Sverige och Kina. Sverige är ett litet land som är beroende av ett fåtal stora, exportinriktade och FoU-intensiva multinationella företag. Eftersom Sverige både är ett av de mest FoU-intensiva och ett av de mest internationaliserade länderna i världen står vi inför ett antal utmaningar: Att stärka Sveriges konkurrens- och attraktionskraft inom FoU så att Sverige fortsätter att vara ett attraktivt land för internationella företags FoU-investeringar Att säkerställa att Sveriges omfattande offentliga investeringar i utbildning och FoU kommer den inhemska ekonomin till godo Att de svenska innovationssystemen utvecklas och drar nytta av företagens FoU när den internationaliseras allt mer Än så länge har den ökade omfattningen av FoU-investeringar utomlands varit positiv för Sverige som har en stark position i förhållande till andra jämförbara länder. Denna position är dock ständigt utmanad av andra länder som också satsar på att utveckla sina kunskapsekonomier. – Konkurrensen på världsmarknaden blir allt hårdare och det gör företagen än mer angelägna att förlägga sin FoU på rätt plats. I Sverige har den politiska diskussionen kring internationaliseringen av FoU påbörjats men ännu inte nått samma nivå som i USA. Vi hoppas att denna studie ska vara till nytta i det fortsatta arbetet med denna fråga, säger projektledaren Magnus Karlsson. ITPS studie av internationaliseringen av företagens FoU har ett globalt perspektiv och innehåller tio delstudier från Japan, Kina, Indien, USA och Sverige. Studierna har genomförts av ITPS-personal som är stationerad på myndighetens kontor runt om i världen. Läs rapporten The Internationalization of Corporate R&D – Leveraging the Changing Geography of Innovation (A2006:007) http://www.epostservice.com/go/22500/3240204/51052/0 För mer information Magnus Karlsson, projektledare ITPS Washington Telefon: +1 202 467 2654 eller +1 202 352 8078 E-post: magnus.karlsson@itps.se Suzanne Håkansson, avd. chef omvärldsanalys ITPS Stockholm Telefon: 08 456 67 36 eller 070 664 32 91 E-post: suzanne.hakansson@itps.se

Ämnen

  • Företagande