Pressmeddelande -

Ny unik mobilitetspunkt testas i Oslo

Idag öppnar ”Mobilitetspunkt Filipstad”. Ett tvåårigt pilotprojekt vid Filipstadkaia i centrala Oslo. Genom att erbjuda invånarna i Oslo miljövänliga transportmöjligheter hoppas man kunna lära sig mer om framtidens behov av hållbar mobilitet.

Vad är en mobilitetspunkt?

En plats där transportmedel som kan delas av alla görs tillgängliga för allmänheten. Detta ger möjlighet för invånarna att välja smartaste fordonsslaget efter sina behov och minska beroendet av den egna bilen.

Vid Mobilitetspunkt Filipstad kommer elbilar, elcyklar och elsparkcyklar finnas tillgängliga. Dessa kommer delvis att få sin strömförsörjning från ett solcellstak vilket även fordonen är placerade under. På mobilitetspunkten kommer det också finnas ett showroom och cykelverkstad. I nära anslutning finns sedan tidigare busshållplats, hyrbilar, lånecyklar och laddstation för privatbilar.

Ett samarbete mellan det offentliga och privata

Mobilitetspunkten är den första i sitt slag i Oslo och kommer att drivas under två år som ett pilotprojekt.

Ruter AS, kollektivtrafikhuvudman i Oslo, driver projektet STOR (Smartare Transport i Oslo-Regionen) tillsammans med Bymiljöetaten i Oslo kommun och Statens Vegvesen. Detta är också ett samarbete mellan offentlig och privat verksamhet.


Anna Wadström, från det svenska innovationsbolaget IUS innovation och ansvarig projektledare hos Ruter AS, berättar mer:

- Tanken är att pilotprojektet ska ge oss svar på frågor kring vad som krävs för att allmänheten i större utsträckning ska nyttja delade transportlösningar på detta sätt, vilken typ av resor som transportmedlen används till och vad användarna vill ha ut av framtida fasta mobilitetspunkter.

- Dessutom kommer fler människor, redan från idag, få möjlighet att ställa bilen och transportera sig mer hållbart i Oslo, avslutar Anna.

Vill du veta mer om projektet finns det information på https://ruter.no/om-ruter/prosjekter/filipstad-mobilitetspunkt/

Ämnen

  • Transport

Kategorier

  • mobilitet
  • ius innovation

IUS innovation:

På IUS innovation brinner vi för hållbar samhällsutveckling.
Vi skapar engagemang, förståelse och förändring genom meningsfull digitalisering och innovativa lösningar. Genom rådgivning, konceptutveckling, projektledning och systemutveckling hjälper vi våra kunder att lyckas i sin verksamhet.
Vi verkar inom tre samhällsbärande områden: Mobilitet, Sjukvård & hälsa och Utbildning.
Totalt är vi ca 65 personer som utgår från Göteborg, Skövde och Oslo med Sverige, Norden och Europa som arbetsfält. Våra kunder vill precis som oss förändra världen till en mer hållbar plats.

Läs mer om oss och boka ett möte på www.iusinnovation.se

Kontakter

Elin Wadström

Presskontakt Kommunikatör 0736-606939