Pressmeddelande -

IVT Värmepumpar gör livet enklare – lanserar nya Systemhandboken 3.0 på Nordbygg 2012

I samband med Nordbygg 2012 kommer IVT Värmepumpar att lansera ett nytt
projekteringsverktyg; Systemhandboken 3.0. I databasen hittar konsulter och
återförsäljare fullständiga materiallistor, kompletta flödesscheman, information
om alla funktioner och all dokumentation som kan tänkas behövas. Att kunna
erbjuda fyra delar i en och samma databas gör IVT Värmepumpar unika på
marknaden.
– Vi ligger väldigt långt fram i utvecklingen när det gäller att ta fram olika
projekteringsverktyg. Systemhandboken 3.0 är ett online-verktyg som finns
tillgängligt dygnet runt, något som underlättar för alla inblandade, säger Styrbjörn
Drugge, marknadschef på IVT Värmepumpar.

Gemensamt projekt
Systemhandboken 3.0 har tagits fram i samråd mellan produktchefer och kunder och ser till att förenkla arbetet hela vägen från projektering och offert till installation och drifttagning. Resultatet är en gemensam plattform som är helt tillförlitligt.
– Systemhandboken är vårt absolut viktigaste verktyg för alla som arbetar med våra produkter. Vi ger förslag som de kan lita på helt enkelt, säger Styrbjörn Drugge.

Ämnen

  • Klimatfrågor

IVT har utvecklat och tillverkat värmepumpar i småländska Tranås i över 40 år. Totalt finns cirka 460 anställda i verksamheten som år 2010 hade en årsomsättning på över 800 miljoner SEK. IVT:s värmepumpar marknadsförs och säljs i Sverige genom ett rikstäckande nät av specialutbildade återförsäljare och IVT Center. IVT ägs sedan 2005 av Bosch Thermoteknik. Bosch har investerat i ett toppmodernt kompetens- och utvecklingscenter för värmepumpar i Tranås. Det har varit en bidragande orsak till att IVT leder teknikutvecklingen och kan erbjuda ett komplett värmepumpsprogram för villor, bostadsfastigheter och industrifastigheter. Bosch GbmH investerar mer än 4 miljarder euro om året på forskning och utveckling och anmäler ca 3800 patent om året globalt.

Presskontakt

Styrbjörn Drugge

Presskontakt Marknadschef 0140-38 41 47