Gå direkt till innehåll
Naturvårdsverket brister i hantering av uppgifter
Naturvårdsverket brister i hantering av uppgifter

Nyhet -

Förtroende för myndighet påverkas negativt

Jägarnas Riksförbund reagerar med bestörtning på nyheten att en inhyrd konsult på Naturvårdsverket har haft tillgång till och hanterat känsliga uppgifter som denne inte var anlitad till att göra. Förbundet noterar också att denne person varit en profil inom rovdjursdiskussionen och att han har haft en hög position inom Rovdjursföreningen, något som Naturvårdsverket naturligtvis känt till då samma person arbetat hos myndigheten i många år.

Detta är ännu ett dråpslag mot det lilla förtroende som finns kvar hos jägarkåren för Naturvårdsverket. Det visar ännu en gång hur tydliga kopplingarna mellan Naturvårdsverket och bevarandeorganisationerna är och att de kopplingarna uppmuntras internt. Vid tidigare tillfällen har personer som arbetat åt myndigheten tvingats frånsäga sig andra förtroendeuppdrag inom jägarkretsar eller lyfts ur projekt hos myndigheten på grund av jävsmisstankar kopplade till deras roll som jägare.

Att någon jävsprövning inte har gjorts i detta fall är anmärkningsvärt. En person med sådana extrema sympatier som denne uppvisat för rovdjurens bevarande och den tydliga kopplingen till en bevarandeorganisation ska självklart inte få arbeta med dessa uppgifter. I den polariserade och allt för ofta hätska debatten som förs kring rovdjuren är det ännu viktigare att sekretessen upprätthålls och att jägarnas integritet värnas.

Jägarnas Riksförbund kräver att Naturvårdsverket agerar kraftfullt och att den berörda konsulten inte ska få möjlighet att arbeta med frågorna vidare. Vidare måste rutiner utvecklas som säkerställer att känsliga uppgifter inte hanteras av personer som kan misstänkas komma missbruka eller sprida dem.

Jägarnas Riksförbund
Henrik Tågmark
Vice ordförande och rovdjursansvarig 

Ämnen

Kontakter

Jens Gustafsson

Jens Gustafsson

Presskontakt Riksviltvårdskonsulent Jakt och viltvårdsfrågor 08-550 109 05
Mikael Hultnäs

Mikael Hultnäs

Presskontakt Riksviltvårdskonsulent Älgförvaltning, klövvilt och viltvårdsområden 08-550 107 79
Anders Dalenius

Anders Dalenius

Presskontakt Marknads- och kommunikatiosnchef 08-550 107 84

Ansvar - Frivillighet - Samarbete

Jägarnas Riksförbund är en organisation med lokalavdelningar över hela landet. JRF arbetar för att reglerna kring jakten ska förenklas och för att jägarnas och markägarnas kunnande och ansvar ska sättas främst. Så minskas också mycket av den onödiga byråkrati som omgärdar jakten. Enkla regler, frivillig samverkan och frihet under ansvar är tre av de ledstjärnor som driver förbundets arbete.

Genom att påverka beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt arbetar JRF för att vara medlemmarna till nytta. Förbundet ska arbeta för att förenkla och förtydliga regelverk och dessutom framföra medlemmarnas vilja med styrka för att försöka åstadkomma förbättringar för jägarna. JRF har under åren till exempel drivit och driver fortfarande frågor som:
- Möjlighet till en enkel och rättvis jakt på alla marker – stora som små.
- Inget blyförbud i kulammunition.
- Nej till frilevande varg.
JRF har en kunnig tjänstemannastab som förutom att arbeta med viktiga frågor gentemot beslutsfattare också står medlemmarna till tjänst i personliga ärenden. Till exempel kan medlemmar ringa in och få hjälp i frågor som rör avtalsrätt, jakträtt eller vapenfrågor.

Jägarnas Riksförbund
Saltsjögatan 15
15171 Södertälje
Sweden