Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Möte med EU-Kommissionen i Gävle

Jägarnas Riksförbund träffade under torsdagen representanter från EU kommissionen i Gävle gällande det ”motiverade yttrandet” som EU kommissionen kräver från Sverige angående den svenska vargpolitiken.

EU-kommissionen utreder svensk vargpolitik, och licensjakten i synnerhet, efter att några organisationer i Sverige anmält vargjakten till EU som brott mot EU´s naturvårdspolitik.

Förbundet presenterade förutsättningarna i Sverige omkring traditionell jakt och lokala förhållanden.  Kommissionens representanter ställde frågor särskilt om jakt med hund och om skyddsjakt på enstaka vargar i förhållande till licensjakt. Från förbundets sida lyftes särskilt att EU´s naturlagstiftning (dir 92/43EEC) framhåller i artikel 2 att hänsyn skall tas till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och lokala särdrag. I kommissionens motiverande yttrande saknas analys över svensk vargpolitik utifrån artikel 2.

En av de viktiga punkter vi framförde var att en hållbar rovdjurspolitik kräver att de lokalt boende sätts i centrum och att rovdjurspolitiken måste anpassas till dagens verklighet säger förbundsordförande Solveig Larsson.

Jägarnas Riksförbund representerades av förbundsordförande Solveig Larsson och förste vice ordförande Henrik Tågmark.

Ämnen

Kontakter

Jens Gustafsson

Jens Gustafsson

Presskontakt Riksviltvårdskonsulent Jakt och viltvårdsfrågor 08-550 109 05
Mikael Hultnäs

Mikael Hultnäs

Presskontakt Riksviltvårdskonsulent Älgförvaltning, klövvilt och viltvårdsområden 08-550 107 79
Anders Dalenius

Anders Dalenius

Presskontakt Marknads- och kommunikatiosnchef 08-550 107 84

Ansvar - Frivillighet - Samarbete

Jägarnas Riksförbund är en organisation med lokalavdelningar över hela landet. JRF arbetar för att reglerna kring jakten ska förenklas och för att jägarnas och markägarnas kunnande och ansvar ska sättas främst. Så minskas också mycket av den onödiga byråkrati som omgärdar jakten. Enkla regler, frivillig samverkan och frihet under ansvar är tre av de ledstjärnor som driver förbundets arbete.

Genom att påverka beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt arbetar JRF för att vara medlemmarna till nytta. Förbundet ska arbeta för att förenkla och förtydliga regelverk och dessutom framföra medlemmarnas vilja med styrka för att försöka åstadkomma förbättringar för jägarna. JRF har under åren till exempel drivit och driver fortfarande frågor som:
- Möjlighet till en enkel och rättvis jakt på alla marker – stora som små.
- Inget blyförbud i kulammunition.
- Nej till frilevande varg.
JRF har en kunnig tjänstemannastab som förutom att arbeta med viktiga frågor gentemot beslutsfattare också står medlemmarna till tjänst i personliga ärenden. Till exempel kan medlemmar ringa in och få hjälp i frågor som rör avtalsrätt, jakträtt eller vapenfrågor.

Jägarnas Riksförbund
Saltsjögatan 15
15171 Södertälje
Sweden