Gå direkt till innehåll
Stoppa föreskrifterna - regeringen måste agera

Pressmeddelande -

Stoppa föreskrifterna - regeringen måste agera

Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd för älgförvaltningen släpptes under fredag eftermiddag.  Jägarnas Riksförbund konstaterar att såväl administration som kostnader ökar. Därtill straffas licensområden som går ihop till större områden med avgifter medan det blir kostnadsfritt att gå in i älgskötselområden.

 Föreskriften fastslår att ett licensområdes första tilldelning alltid är en kalv, vilket medför att det krävs ett område som tål en avskjutning av en kalv och en vuxen för att kunna jaga vuxet djur. Detta uppfyller inte riksdagsbeslut om möjlighet till adaptiv förvaltning, särskilt inte i områden med stora rovdjursstammar. Dessutom pekar man fortsatt mot arealtilldelning trots att riksdagsbeslutet uttryckligen säger att förvaltningen skall vara adaptiv, ekosystembaserad och lokalt förankrad.

 Förbundet konstaterar även att Naturvårdsverket i sin tolkning förvrängt riksdags- och regeringsbeslut så mycket att det inte längre uppfyller riksdagens beslut. Det är fullkomligt obegripligt och vi ser inga andra alternativ än att regeringen måste kliva in och omgående stoppa detta säger förbundsordförande Solveig Larsson. En översyn från regeringen är ett absolut måste eftersom den adaptiva eller ekosystemsbaserade förvaltningen inte kommer att kunna genomföras avslutar Solveig Larsson.

Ämnen


Jägarnas Riksförbund är en organisation med lokalavdelningar över hela landet. JRF arbetar för att reglerna kring jakten ska förenklas och för att jägarnas och markägarnas kunnande och ansvar ska sättas främst.

Kontakter

Jens Gustafsson

Jens Gustafsson

Presskontakt Riksviltvårdskonsulent Jakt och viltvårdsfrågor 08-550 109 05
Mikael Hultnäs

Mikael Hultnäs

Presskontakt Riksviltvårdskonsulent Älgförvaltning, klövvilt och viltvårdsområden 08-550 107 79
Anders Dalenius

Anders Dalenius

Presskontakt Marknads- och kommunikatiosnchef 08-550 107 84

Ansvar - Frivillighet - Samarbete

Jägarnas Riksförbund är en organisation med lokalavdelningar över hela landet. JRF arbetar för att reglerna kring jakten ska förenklas och för att jägarnas och markägarnas kunnande och ansvar ska sättas främst. Så minskas också mycket av den onödiga byråkrati som omgärdar jakten. Enkla regler, frivillig samverkan och frihet under ansvar är tre av de ledstjärnor som driver förbundets arbete.

Genom att påverka beslutsfattare lokalt, regionalt och nationellt arbetar JRF för att vara medlemmarna till nytta. Förbundet ska arbeta för att förenkla och förtydliga regelverk och dessutom framföra medlemmarnas vilja med styrka för att försöka åstadkomma förbättringar för jägarna. JRF har under åren till exempel drivit och driver fortfarande frågor som:
- Möjlighet till en enkel och rättvis jakt på alla marker – stora som små.
- Inget blyförbud i kulammunition.
- Nej till frilevande varg.
JRF har en kunnig tjänstemannastab som förutom att arbeta med viktiga frågor gentemot beslutsfattare också står medlemmarna till tjänst i personliga ärenden. Till exempel kan medlemmar ringa in och få hjälp i frågor som rör avtalsrätt, jakträtt eller vapenfrågor.

Jägarnas Riksförbund
Saltsjögatan 15
15171 Södertälje
Sweden