Pressmeddelande -

Brunflo får fjärrvärme

Jämtkrafts styrelse har beslutat att bygga ut Östersunds fjärrvärmenät och satsar 80 miljoner på fjärrvärme i Brunflo. Det innebär att cirka 1000 fastigheter i och på väg till Brunflo kommer att kunna ansluta sig till fjärrvärme.

– I Brunflo finns ett stort intresse för att byta ut olje-, el- och vedpannor och koppla in sig på fjärrvärmenätet med alla de ekonomiska och miljömässiga fördelar det för med sig, säger Tommy Borgh, på Jämtkrafts teknikavdelning.

Jämtkrafts totala investeringskostnad är cirka 80 miljoner kronor med fjärrvärmeledningen mellan Östersund och Brunflo, samt ledningar inom Brunflo inkluderat. Projekteringen kommer att påbörjas hösten 2008 och förhoppningen är att Jämtkraft ska kunna börja ansluta villor och företag i Brunflo till den biobränsleeldade värmen 2010.

– Det är naturligtvis jättekul att intresset bland de större fastighetsägarna i Brunflo är så stort att den här satsningen blivit möjlig. Nu är det av betydande vikt att fastighetsägare svarar på det intresseutskick som kommer under sommaren. Detta för att vi ska kunna planera och förlägga fjärrvärmeledningens sträckning utifrån deras behov, säger Nils Nyström, Försäljning Jämtkraft.

Jämtkraft ser utbyggnaden av fjärrvärme i Brunflo som en viktig del i målet att minska koldioxidutsläppen. För varje normalstor villa som byter direktverkande el mot fjärrvärme minskar utsläppen av koldioxid med upp emot 20 ton per år. I kraftvärmeverket i Lugnvik produceras fjärrvärmen till hela 98 procent med biobränslen, dit träflis, spån, bark och avverkningsrester från sågverk räknas. Fjärrvärmen bidrar till mindre klimatutsläpp inte bara genom att utnyttja förnybar energi, utan också genom att ta till vara spillvärme och andra energiresurser som annars skulle slösas bort.

För ytterligare information kontakta:

Tommy Borgh, Jämtkraft, Teknik, 063-14 90 02

Nils Nyström, Jämtkraft, Försäljning, 063-14 92 42

Håkan Roos, Jämtkraft, Information, 063-14 91 35

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • fjärrvärme
  • fjärrvärmenät
  • östersund
  • koldioxid
  • klimat

Jämtkraft är ett företag inom energibranschen. Vi säljer el till privat- och företagskunder över hela landet. Vår egen elproduktion består av förnyelsebar energi som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Fram till år 2020 planerar vi att fördubbla vår förnyelsebara produktion. Merparten beräknas komma från vindkraft.

Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme. Vi är 292 personer som jobbar på Jämtkraft. Bolagets ägare är kommunerna Östersund, Åre och Krokom i Jämtland.