Pressmeddelande -

Jämtkraft årets uppstickare inom hållbara varumärken

Jämtkraft ökar mest på listan över Sveriges mest hållbara varumärken. I undersökningen Sustainable Brands avancerar Jämtkraft från plats 96 till plats 27, en förbättring med hela 69 placeringar.

Undersökningen Sustainable Brands genomfördes under perioden november 2011–januari 2012. 8015 svenska konsumenter intervjuades om hållbarhet i sin konsumtion och hur de ser på de 200 största företagen i Sverige. Företagen bedömdes utifrån miljöansvar, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och motverkan av korruption. 

– Vi antog redan 1996 vår nu gällande miljöpolicy och gav i och med detta miljöarbetet en hög profil inom företaget. Under det senaste decenniet har vi successivt gått över till ett arbete mot hållbar utveckling, säger Anders Ericsson, vd Jämtkraft.

Läs mer på http://sustainablebrands.se/press.

För ytterligare information kontakta:
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72

Ämnen

  • Energi

Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.