Pressmeddelande -

Jämtkraft investerar i en av Sveriges största vindkraftparker

Skanska, Jämtkraft och vindkraftbolaget O2 investerar tillsammans i en vindkraftanläggning med en totalkostnad på ca 1,1 miljarder kronor i Gällivare kommun. Skanska blir huvudägare av vindkraftparken med en 50-procentig ägarandel. Jämtkraft och vindkraftbolaget O2 blir delägare med 25 procent vardera.

Den nya vindkraftparken på Sjisjka, ett lågfjäll i Gällivare kommun blir en av Sveriges största landbaserade anläggningar. Samarbetsavtalet omfattar 30 vindkraftverk. De levereras av Vestas och kommer att ha en sammanlagd effekt på 78 MW. Tillsammans beräknas de producera el till omkring 43 000 hushåll.

- För Jämtkrafts del är det här ett viktigt steg i utbyggnaden av vår förnybara produktion, säger Tommy Borgh, affärsområdeschef för elproduktion på Jämtkraft.

Skanska går in i projektet som investerare och med sin kompetens inom byggnation och infrastruktur. Jämtkraft bidrar inom elnät, elproduktion och försäljning av el. Vindkraftbolaget O2 svarar för projektering, turbinupphandling och drift.

- Tillsammans har Skanska, O2 och Jämtkraft all den kompetens som krävs för att genomföra ett lyckat projekt, säger Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör på Skanska Infrastructure Development.

Miljötillstånd och bygglov för vindkraftverken är klara och byggnationsarbetet har påbörjats. Jemtska, ett gemensamägt bolag mellan Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftparken och anslutning till elnätet. Elproduktionen beräknas starta 2012.

För ytterligare information kontakta:
Tommy Borgh, chef förnybar elproduktion, 072-728 96 57
Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72

Ämnen

  • Energi

Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.