Pressmeddelande -

Jämtkraft presenterar sin andra hållbarhetsredovisning

Idag presenterar Jämtkraft sin andra hållbarhetsredovisning, som avser verksamhetsåret 2012. Syftet är att redovisa den påverkan på miljön, människorna och det lokala och regionala samhället som verksamheten har, samt det ekonomiska bidrag den ger.

– Att arbeta med och vara proaktiv inom miljö och hållbar utveckling är viktigt för Jämtkraft. Vi vill ta ansvar för den påverkan som vår produktion av el och värme från förnybara källor innebär. Hållbarhetsredovisningen är ett bra verktyg i det arbetet, säger Anders Ericsson, vd för Jämtkraft.

Nytt för i år är att hållbarhetsredovisningen innehåller en så kallad intressentanalys. Såväl interna som externa intressenter har intervjuats om sina prioriteringar inom olika områden i Jämtkrafts arbete med hållbar utveckling. De har sedan betygsatt koncernens arbete inom dessa områden.

Hållbarhetsredovisningen är framtagen i enlighet med Global Reporting Initiative, GRI, som är en vägledning för företag som vill redovisa sitt arbete med hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisningen har genomgått en oberoende granskning av Respect Sustainable Business RSB AB.

Ladda ner dokumentet från Jämtkrafts hemsida www.jamtkraft.se/hallbarhetsredovisning.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Göran Bergh, miljösamordnare 063-14 91 19 
Anders Rubensson, pressansvarig 063-57 74 72


 

Ämnen

  • Energi

Kategorier

  • el
  • energi
  • elnät
  • fjärrvärme
  • förnybar energi
  • green highway
  • jämtkraft
  • miljö
  • vindkraft

Jämtkraft producerar el från förnybara källor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi och säljer el till kunder över hela landet. Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme.