Pressmeddelande -

Provtappning Näsaforsen

Mer än 6 000 badkar i sekunden. Så mycket vatten kommer det som mest att forsa genom luckorna när Jämtkraft genomför provtappning vid Näsaforsens kraftstation. Torsdag den 15 maj mellan klockan 10 och 11.30 kommer turbinen att stå stilla och allt vatten går genom luckorna.

Normalt går det max 95 kubikmeter per sekund genom turbinen. Nu kommer det som mest att gå cirka 950 kubikmeter per sekund genom luckorna.

– Provtappningen ingår i en s.k. Fördjupad Dammsäkerhetsutvärdering (FDU). För Jämtkrafts större dammar ska en FDU genomföras med 30 års mellanrum. Men däremellan följer vi rutinerna i vårt eget kontrollprogram med besiktningar, inspektioner och tillsyn, säger Mikael Hernqvist som är ansvarig för provtappningen.

Kraftstationen kommer att vara öppen för besök.

Information:

Mer information ges på plats, även om den renovering och effektivisering av kraftstationen som ska genomföras.

Lennart Markland, Vattenregleringsföretagen och Jämtkrafts dammtekniskt sakkunnige, 070-224 70 24.

Tappningsansvarige Mikael Hernqvist kan svara på frågor efter kl. 16.00 på torsdag, telefon 070-680 22 42, vänligen respektera tiden.

Håkan Roos, Informationschef, 070-621 85 86.

Näsaforsen ligger strax söder om Föllinge, liten skylt finns vid avtagsvägen.

Ämnen

  • Industri, tillverkning

Kategorier

  • provtappning
  • vattenkraft
  • dammsäkerhet
  • vattenkraftstationer
  • turbin

Jämtkraft är ett företag inom energibranschen. Vi säljer el till privat- och företagskunder över hela landet. Vår egen elproduktion består av förnyelsebar energi som vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Fram till år 2020 planerar vi att fördubbla vår förnyelsebara produktion. Merparten beräknas komma från vindkraft.

Våra övriga verksamhetsområden är elnät, telecom och värme. Vi är 292 personer som jobbar på Jämtkraft. Bolagets ägare är kommunerna Östersund, Åre och Krokom i Jämtland.