Pressmeddelande -

En eftermiddag för ökad omsättning

Måndag den 24 maj arrangeras det tredje Evenemangsforumet där det jämtländska näringslivet drillas i hur man når sina kunder och målgrupper via länets evenemang.

Evenemangen i Jämtland Härjedalen lyfter fram regionens konkurrensfördelar och är strategiskt viktiga kommunikationskanaler för synlighet och image för länets företag och invånare. De bidrar starkt till destinationstillväxten och stärker framtidstron.

Tyvärr vittnar alltför många arrangörer om att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. En inkomstkälla är att jobba med sponsring men även det kan periodvis vara en svårtflörtad intäkt. Speciellt påtaget var detta under fjolåret då många företag hade det tufft ekonomiskt. Traditionellt sätt har också sponsring varit ett sätt att stilla sitt dåliga samvete för att bidra till samhällsutvecklingen. Det har enkelt uttryckt används som bidrag och stöd och ofta för att VD eller marknadsansvarig haft en personlig relation till företeelsen.

– Visst är hjärta viktigt i sponsring, men i dag måste det måste finnas affärsmässiga grunder för att skapa långsiktiga och framgångsrika sponsorsamarbeten. Om företagen inte ser vad de får tillbaka i faktiska vinster istället för att nöja sig med en logo på skjortkragen på något idrottslag riskerar det att på sikt dö ut när inte sponsringen betalar sig. Man drar helt enkelt tillbaka sina partnerskap vilket i sin tur gör att även arrangörerna får röda siffror på sista raden vilket med all säkerhet leder till att evenemangen självdör, säger Patrik Jemteborn Evenemangsutvecklare på Jämtland Härjedalen Turism

I arbetet med att utveckla regionens evenemang bjuder därför Jämtland Härjedalen Turism tillsammans med Marknadsföreningen in till en eftermiddag där både evenemangsarrangörer och jämtländska näringslivet ska låta sig inspireras och bli proffsigare på de rent affärsmässiga samarbetena som modern sponsring handlar om.

Eftermiddagen på Clarion Hotel Grand i Östersund består av en presentation av den moderna eventsponsringens beståndsdelar och möjligheter. Erfarenhet från några av regionens företag som med relativt enkla medel ökat sin omsättning och nått nya kundgrupper via länets evenemang, står också på programmet.

Medias representanter är varmt välkomna att delta under hela eller delar av eftermiddagen.  Läs mer på www.jamtland.se/eventforum


För mer kontakt och information:

Patrik Jemteborn                                             Mats Forslund                      Anna Jonsson
Evenemangsutvecklare                                            VD, JHT                                            Informatör
070-671 2008                                             070-377 2576                                            076-846 7020

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • härjedalen
  • jämtland
  • jämtland härjedalen turism
  • sponsoring
  • sponsring

Regioner

  • Jämtland