Photo: Anette Andersson
Photo: Anette Andersson

Pressmeddelande -

Mikrostöd till små företag inom naturturism

Idag (20/6) öppnar Tillväxtverket en utlysning med stöd riktat till landets små- och medelstora företag inom naturturism som vill växa genom att ta emot internationella gäster. Totalt ska 10 000 000 delas ut i hela landet. Bidraget kan sökas av företag i de regioner som ansökt om att få hantera en del av denna budget. Region Jämtland Härjedalen har fått i uppdrag att hantera 600 000 kronor.

Regeringens intention med det nya bidraget är att underlätta för små- och medelstora företag att locka internationella turister. Genom mikrostödet kan företag få upp till 50% av sina kostnader betalda för att delta i kompetensutvecklande insatser inför världskongressen Adventure Travel World Summit. Jämtland Härjedalen Turism har aktivt arbetat för att mässan ska förläggas till Sverige och att regionens företag ska få stor nytta av att en internationell bredd av turoperatörer och media då finns på svensk mark. Mässan går av stapeln i Göteborg under september 2019.

JHT driver nu med regionalt projektstöd en satsning för att samordna insatser som ska ge upplevelseföretag extra lyskraft inför mässan genom ”visningsresor” till länet. Nu växlas företagens möjligheter att dra nytta av mässan upp ytterligare genom att Region Jämtland Härjedalen får fördela mikrostöd med samma syfte.

Det finns ett stort intresse hos företagen avseende internationalisering, menar Karin Gydemo Grahnlöf, JHT. Främst för att våra utländska gäster har ett annat resmönster och därmed förlänger säsonger. De internationella gästerna är också mycket intresserade av vår kultur, historia, livsstil och naturbaserade upplevelser. De tar gärna hjälp av guide vilket bidrar till produktutveckling och ökad lönsamhet för företagen.

Utlysningen är öppen till och med den 19 april 2019.

Stödet söks via webbtjänsten Min Ansökan: Länk till utlysningen.

Frågor om stödet kan ställas till handläggare företagsstöd på Region Jämtland Härjedalen

Ämnen

  • Friluftsliv

Regioner

  • Jämtland

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Presskontakt

Linda Wasell

Linda Wasell

Project Manager +46(0)70-674 74 74
Karin Gydemo Grahnlöf

Karin Gydemo Grahnlöf

Project Manager +46 (0)70 605 37 67

Relaterade nyheter