Pressmeddelande -

Positiva siffror för sommaren i Jämtland Härjedalen

Foto: sandralee.se

Sommaren i Jämtland Härjedalen slutade på +1% gästnätter och avslutades med augusti månads positiva resultat på +8%. Den norska marknadens till en början svaga utveckling vände i augusti till positiva siffror då norrmännens resande till regionen åter ökade. 

För sommaren som helhet ökade Jämtlands Härjedalen med 1% gästnätter, vilket också gäller för riket som helhet. Övriga regioner redovisar minskningar, Värmland och Dalarna med 4% vardera, medan övriga Norrland backade med 1%. Den svenska marknaden var totalt sett en tydlig plusmarknad, medan den norska marknaden totalt sett minskade tydligt. Tyskland, Holland och övriga Europa blir tack vare fina siffror i augusti också tydliga positiva utropstecken för hela sommaren, medan motsatsen gäller för Danmark.

- I skarp konkurrens med många andra resmål behåller vi våra gäster och ökar t o m något när många andra backar. För att fortsätta på samma bana måste vi fortsätta stärka regionens internationella konkurrenskraft och utveckla vårt arbete på bl a den norska marknaden, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.

Augusti månad

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i augusti med +14 379 gn (+8%) jämfört med motsvarande månad föregående år. Hotellen ökade med 2 040 gn (+3%), vandrarhemmen +3 023 gn (+20%), medan campingen ökade med +16 573 gn (+25%). Stugbyarna minskade med -3 856 gn (-19%) medan förmedlat boende redovisade -3 401 gn (-18%).

Den svaga utvecklingen för den norska marknaden i juli vändes till positiva siffror i augusti. Även den svenska marknaden ökade tydligt, men de tydligaste positiva utropstecknen är Holland, Tyskland och övriga Europa med stora procentuella ökningar i kombination med betydande volymer. Danmark minskade däremot kraftigt.

Augusti månad visar på blandad utveckling i Sverige. Riket som helhet ökade med 1%. Övriga regioner minskade däremot, Dalarna marginellt, medan Värmland backade med -8%. Övriga Norrland redovisade -3%.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Friluftsliv

Kategorier

 • förmedlat boende
 • camping
 • vandrarhem
 • stugor
 • hotell
 • kommersiella bäddar
 • beläggning
 • positiva siffror
 • sommar 2013
 • gästnattsstatistik
 • statistik
 • gästnätter
 • härjedalen
 • jämtland
 • jämtland härjedalen turism

Regioner

 • Jämtland

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är den professionella och affärsmässiga samverkansplattformen för utvecklingen av regionens besöksnäring och företräder länets besöksnäring i nationella och internationella sammanhang. JHT är en branschorganisation som samverkar med länets destinationer och turistföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för länets besöksnäring samt representanter för Regionförbundet Jämtlands län. 

Presskontakt

Mats Forslund

Managing Director 070-377 25 76

Relaterat innehåll