STF Fjällstuga vid Lunndörren i Jämtland Härjedalen. Foto: Lukasz Warzecha för Epic Trails.
STF Fjällstuga vid Lunndörren i Jämtland Härjedalen. Foto: Lukasz Warzecha för Epic Trails.

Pressmeddelande -

STF Jämtlands- & Härjedalsfjällen är regionens kandidat till Stora Turismpriset 2019

Varje år sedan 26 år tillbaka, delas Stora Turismpriset ut till aktörer som på ett nytänkande och innovativt sätt bidragit till utvecklingen av besöksnäringen. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Jämtland Härjedalens kandidat 2019 är STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen för att de haft en lång närvaro i regionen, som på många vis varit med och format besöksnäringen i Jämtland Härjedalen till vad den är idag.

SAMMANFATTANDE MOTIVERING FÖR ÅRETS KANDIDAT FRÅN JÄMTLAND HÄRJEDALEN

"Årets kandidat för Jämtland Härjedalen företräder en verksamhet som präglas av lyhördhet kring gästernas behov och flexibilitet kring att möta omvärldens förväntningar. STF Jämtlands- och Härjedalsfjällen visar att det är fullt möjligt att med respekt för naturen driva en verksamhet även med ekonomisk och social hållbarhet som ledstjärnor. Bland personalen finns ofta unga förmågor som här får en god introduktion inom besöksnäringen.

Vinnaren är aktiv i processer som gynnar hela området där de verkar och samtidigt regionen i stort. Inte minst kring att sprida en positiv bild av att besöka, leva och bo i Jämtland Härjedalen.

STF Jämtland- och Härjedalsfjällen har en märkbar önskan om att jobba för att minimera påverkan, ökad samverkan och förbättrad information för att underlätta för gästerna att göra rätt."

BEDÖMNINGSKRITERIER STORA TURISMPRISET

Huvudkriterium – Pristagaren bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen.

Kunskapskriterium – Pristagaren utvecklar, sprider och delar nya färdigheter och kunskaper för att stärka besöksnäringen.

Hållbarhetskriterium – Pristagaren utvecklar metodiskt och målmedvetet en hållbar verksamhet (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).

PRISUTDELNING

Vinnaren får en prissumma på 100 000 kronor som ska användas för kunskapsfrämjande insatser. Respektive läns kandidat får 10 000 kronor var som även det ska användas till en kunskapsfrämjande insats. Prisutdelningen av Stora Turismpriset sker i Stockholm den 4e december i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan.

STF JÄMTLANDS- OCH HÄRJEDALSFJÄLLEN

Svenska Turistföreningen (STF) har en lång tradition i Jämtland Härjedalen och har stor betydelse för utvecklingen av regionens fjällturism. Första boendet i området var Sylhyddan som stod klar 1890. I fjällområdet från Funäsfjällen i söder till Storlien i norr, Höglekardalen i öster och norska gränsen i väster finns idag fyra fjällstationer och sju fjällstugor som ägs och drivs av STF. Fjällstationerna och stugorna är öppna under vintern från mitten av februari till månadsskiftet april/maj och under sommaren från midsommar till slutet av september. Förutom anläggningarna i egen drift finns det även 13 fjällanläggningar som drivs av franchisetagare under STFs varumärke.

I en tid då det inte längre är lika självklart som tidigare att vistas i skog och mark på grund av ökande urbanisering så krävs insatser för att fler ska kunna känna att de kan vistas i fjällen. Något som vi inom besöksnäringen i Jämtland Härjedalen så klart är beroende av för att hitta nya gäster. Särskilt yngre generationer känner sig inte alls bekväma med att vistas i naturen på det sätt som äldre generationer gör. STF är tongivande via flera olika insatser för att hjälpa fler att komma ut i naturen och idka ett aktivt friluftsliv via t ex evenemanget "Fjällets dagar", Allemansrättsskolan, skolreseprogram och kampanjen "Höstlövet"

STF är lyhörda kring områdets utveckling och minimerar påverkan på de sätt som idag är möjligt med tanke på transporter och information till gäster. Exempelvis rörande rennäringen som bedrivs i Jämtlands & Härjedalsfjällen. Organisationen är en aktiv part i processer som rör hela Jämtland Härjedalen, t ex nattågsprocessen för ökade möjligheter att ta sig till Jämtland Härjedalen på ett hållbart sätt. STF är aktiva och i framkant när det gäller marknadsföring i olika kanaler och har ett socialt engagemang för att få fler att upptäcka Jämtland Härjedalen samt hela Sverige (se t ex kampanjen Höstlövet).

STF, har i tillägg tagit fram ett Hållbarhetslöftet – ett löfte som föreningens alla boenden ska anta för att göra det enklare för gästen att välja hållbar turism. Hållbarhetslöftet visar för gästerna att detta är ett boende som arbetar med hållbarhet ur alla perspektiv. Löftet innebär bland annat att STFs boenden hushåller med vatten och energi, bidrar i sitt lokalsamhälle och ger bra arbetsvillkor till sina anställda. De hjälper helt enkelt sina gäster att göra sin vistelse så hållbar som möjligt.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Friluftsliv

Taggar

  • stf jämtlands- och härjedalsfjällen
  • stora turismpriset 2019
  • jämtland härjedalen turism

Regioner

  • Berg

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Presskontakt

Anne Adsten

Anne Adsten

Tourism Developer +46 (0)70 - 327 39 09