Pressmeddelande -

Uppstart för nytt samverkansprojekt runt Storsjön

Ett turistiskt samarbete i Storsjöbygden har länge varit på tal. Men trots diskussioner har inte någon gemensam strategi tagits fram. Nu bedöms det att möjligheterna har förbättrats och det talas mer om vikten av ett samarbete idag.

- Det finns många duktiga entreprenörer runt Storsjön som tillsammans kan skapa ett förstklassigt resmål där turisten möter både stad, vatten, fjäll och landsbygd. Jag ser stor potential i en gemensam destinationsorganisation som kan förädla värdet av den fantastiska natur och kultur som finns vid Storsjön, säger projektledare Tobias Lundberg.

Projektet ska utveckla samarbetet mellan de turistiska områdena vid Storsjön och undersöka förutsättningarna för att skapa en gemensam destinationsorganisation för området. Målsättningen är att man efter årsskiftet kunna gå vidare med genomförande/etableringsprojekt för organisationen.

Turismforskning visar att turistdestinationer blir mer framgångsrika med en bra destinationsorganisation i ryggen. Robert Pettersson, forskare på Etour, har vid flertalet tillfällen pekat på starka destinationsbolag som en av de viktigaste framgångsfaktorer i turismbranschen. I Jämtland Härjedalen finns framgångsrika exempel i Åre och Funäsdalen men också Bydalen och Vemdalen som nu senast bildat destinationsbolag med hjälp av Jämtland Härjedalen Turism.

- Med en sådan här satsning sätter man kunden i centrum och skapar en bättre produkt som alla runt Storsjön kan samlas kring, säger Curt Johnsson, ICA-handlare i Svenstavik som sitter med i projektets styrgrupp.

Projektet genomförs i nära samarbetet med turistbyråer, kommuner och turistföretagare runt Storsjön.

För mer information, kontakta:

Tobias Lundberg, Jämtland Härjedalen Turism 073 035 15 59, tobias.lundberg@jht.se

Anna Jonsson, informatör Jämtland Härjedalen Turism, 0768-46 70 20 anna.jonsson@jht.se

Pressbilder från hela Jämtlands län hittar du i vår bildbank: http://www.jamtland.se/bildbank

I bildbanken kan du titta på lågupplösta bilder utan att logga in, vill du hämta högupplösta pressbilder skickar du ett mejl till anna.jonsson@jht.se så får du ett lösenord. Tala om hur och i vilken publikation du vill använda bilderna.

Ämnen

  • Turism

Kategorier

  • destinationsbolag
  • destinationsutveckling
  • jämtland härjedalen turism
  • jämtland
  • turism
  • turismnäring

Regioner

  • Jämtland

Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism ekonomisk förening bildades 1995 och är den drivande, professionella och affärsmässiga plattformen för samverkan i utvecklingen av Jämtlands läns turism. Föreningen verkar som projektorganisation för länsgemensamma åtgärder och företräder länets turismbransch i nationella och internationella sammanhang. JHT:s mål är att genom ökad tillströmning stärka länets turistföretag inom alla sektorer, öka antalet arbetstillfällen, affärsmannaskapet bland länets turistföretagare samt stärka det turistiska nätverket i länet. Turism 2020 är ett EU-finansierat projekt som Jämtland Härjedalen Turism driver under perioden 2008-2010. Målet med projektet är att vidareutveckla en långsiktigt hållbar turismnäring. Satsningar pågår inom destinations- och produktutveckling, kommunikation, evenemang samt forskning & analys.  www.jamtland.se