Pressmeddelande -

Kriskommunikation på webben, i mobilen och de sociala medierna

En mobil kriswebb som är interaktiv och informationslagrande har i dagarna släppts av Jansäter Kommunikation. I utvecklingsarbetet har James Palm Interaktionsbolaget deltagit tillsammans med utvecklaren Felix Holmgren. För att snabbt och enkelt kunna hantera en kris kan nu en organisations medarbetare få tag i instruktioner och checklistor via sin mobiltelefon. Med en informationslagrande och nätverksskapande kriswebb kan krisgruppen stå i ständig kontakt med varandra och andra intressenter via bloggar. Beroende på företagets behov och resurser anpassas tillgången till information och bloggar genom olika behörighetsnivåer.

Genom väl förberedd och genomtänkt krishantering ökar förutsättningarna att klara av olika incidenter. Via webben, sociala medier och mobiltelefonen kan nu ett företags krisgrupp kommunicera direkt med varandra i ett kritiskt läge och all personal kan hitta sina uppgifter i mobiltelefonen eller på internet. Samtidigt som krisgruppen står i ständig kontakt med sina kollegor via en intern blogg blir allt med automatik loggat och arkiverat. Om organisationen har tillräckliga personalresurser kan krisgruppen också föra en dialog med omvärlden via en publik sida som en extern blogg eller en intern blogg för medarbetarna. Kriswebben är alltså både informationslagrande och nätverksskapande. Dessutom leder informationen till en och samma källa vilket förenklar uppdateringen. Kriswebben är gjord med så kallad RWD vilket gör att den anpassar sig efter olika enheter.

För drygt ett år sedan lanserade Jansäter Kommunikation en generell krisapp för Iphone och Android med enkla allmängiltiga instruktioner och checklistor som hjälp hur man ska hantera och kommunicera vid en kris.

Ett exempel på en organisation som har valt en liknande lösning som den som Jansäter Kommunikation har släppt i dagarna är AB Kristianstadsbyggen, ABK. Krisberedskapspärmen ersätts med en digital plattform.

- Liksom den danskamerikanske pianisten och underhållningsartisten Victor Borge påpekade ”En lyckad improvisation kräver noggranna förberedelser”, vill vi uppmärksamma på att förmågan att improvisera i skarpt läge trots avancerade instruktioner måste finnas kvar, säger Pia Jansäter med 30 års erfarenhet av kriskommunikation, VD och grundare av Jansäter Kommunikation.

För ytterligare information, kontakta Pia Jansäter:
pia@kriskommunikation.nu
040-97 07 80
0709-83 77 80

Relaterade länkar

Ämnen

  • Teknologi, allmänt

Kategorier

  • abk
  • james palm interaktionsbolaget
  • kriskommunikation.nu
  • sociala medier
  • digital kriskommunikation
  • kriskommunikation
  • jansäter kommunikatin
  • kris

Jansäter Kommunikation AB är en PR- och kommunikationsbyrå med ledorden fantasi, familjär och först. För oss är fantasin kärnan i vår verksamhet. Vi vill vara en nära och familjär samarbetspartner. Kreativiteten flödar och vi uppnår inte bara resultat utan även det "lilla extra". Det som inspirerar, påverkar och utvecklar dig och din verksamhet för att nå dina mål. Vi arbetar med att integrera din PR och marknadskommunikation för större genomslagskraft.

Relaterat innehåll