Pressmeddelande -

Moderbolaget Astilbe AB:s klargörande

Susanna Falkengren och Stefan Edberg har idag utpekats för att vara delaktiga i en ägarstrid i Moderbolaget Astilbe AB. Exipos Invest AB, Nate AB, Lindell Consulting and Investment AB och Stefan Edberg är tillsammans majoritetsägare i Moderbolaget Astilbe AB. Susanna Falkengren är delägare i Exipos Invest AB men är inte som privatperson delägare i Moderbolaget Astilbe AB.

Det är korrekt att det föreligger en tvist mellan ägarna av Moderbolaget Astilbe AB. Bakgrunden till tvisten är att de fyra majoritetsägarna anser att Adrea i Malmö AB brutit mot ingångna avtal. Adrea i Malmö AB har med anledning av tvisten stämt de fyra majoritetsägarna vid Göteborgs tingsrätt.

De fyra majoritetsägarna anser sig ha agerat korrekt och välkomnar den rättsliga prövningen vid Göteborgs tingsrätt.

– Nya styrelser har valts till Moderbolaget Astilbe AB och till dotterbolagen. Adrea i Malmö AB:s representanter ingår inte längre i dessa styrelser. Den pågående tvisten mellan ägarna påverkar inte den operativa verksamheten i bolagen, säger dotterbolagens VD Jörgen Lindell.

Kontaktpersoner:

Jörgen Lindell, styrelseledamot i Moderbolaget Astilbe AB och VD för Rosenqvists

Jorgen.lindell@rosenqvists.com

Mobil: 070 676 11 76

Susanna Falkengren, delägare i Exipos Invest AB

Mobil: 070 918 26 02

 

 

 

 

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • moderbolaget astilbe ab
  • jörgen lindell
  • adrea i malmö ab

Fakta

Moderbolaget Astilbe AB äger bolagen Rosenqvists Mek.Verkstad aktiebolag och Rosenqvists Food Technologies AB.

Moderbolaget Astilbe AB ägs av Exipos Invest AB, Nate AB, Lindell Consulting and Investment AB, Stefan Edberg, Adrea i Malmö AB och Adrea Private Equity Alfa AB.