Pressmeddelande -

Powerit Solutions – en energiinvestering som lönar sig

Ett av de allvarligaste och mest akuta globala problemen idag är klimatfrågan. Att spara energi genom en effektivare energianvändning är angeläget. Enligt det amerikanska konsultbolaget McKinsey är energieffektivisering det enskilt mest attraktiva och överkomliga valet av de nödvändiga förändringar som behövs för att minska energianvändningen, göra energibesparingar och därmed även minska klimatpåverkan. Powerit Solutions drar sitt strå till stacken genom att erbjuda kompletta energilösningar som bl.a. styr, reglerar och sänker energi- och underhållskostnaderna i kommersiella fastigheter

En del av lösningen är att energieffektivisera fjärrvärmen i fastigheterna. Det hjälper inte att bara byta termostater, sätta in nya fönster eller montera snålspolande kranar. Många känner nog igen sig att det är varmvattnet som är ett av de största problemen eftersom belastningen pendlar, hyresgästerna klagar och energikostnaderna skjuter i höjden.

Powerit Solutions utmanar branschen
En minskad energianvändning gynnar både miljön och företagens konkurrenskraft. Både Powerit Solutions VD Fredrik Färjh och Ulf Jönsson, försäljningsansvarig, känner sig sporrade att utmana branschen att se över sin energiåtgång och göra något åt den.

– Vi vill koncentrera oss på energibesparingar men när vi ser att en ventil kan vara en del i att kontrollera energiåtgången vill vi betona detta, säger Fredrik Färjh. En ventil ska kunna styra, tryckkompensera och justera. Vi ser till helheten, inom hela VVS-området.

De flesta entreprenörer och kunder instämmer med Powerit Solutions i att de nya ventilerna håller jämnare temperatur och kontrollerar energiåtgången. Det blir väldigt mycket enklare att spara energi och nå de klimatmål som vi alla försöker bidra till.

Pendlande varmvatten kan lösas
Ett vanligt problem i fastigheter brukar vara att varmvattnet pendlar. Anledningen är att befintliga ventiler har för stort kvs-värde. Ventilerna släpper igenom för mycket och kan inte regleras så snävt som man vill. Med denna styrventil har man alltid samma differenstryck över ventilen, då trycket stabiliseras via styrventilens regulator, även om trycket i fjärrvärmenätet varierar. De kunder som fått nya styrventiler installerade ger bara positiva lovord. Powerits kunder delar åsikten att ventilen kan lösa problem med pendlande varmvatten och vill råda fler att byta till den här ventilen.

För bra för att vara sant…
Enligt Magnus Rosberg på Climat80 är ventilinstallationen ett enkelt sätt att ställa in KV värdet för den berörda anläggningen. Konstanttrycksregulatorn i ventilen ser till att det blir ett konstant tryckfall. Nackdelen är att det kostar lite mer men fördelarna är desto fler som att det är enkelt att byta och dessutom sänks energiförbrukningen. Kunden kan göra besparingar om han tar sig tid att ställa in ventilen och regleringen korrekt för att minska fjärrvärmeflödet. Detta leder till minskade kostnader.

Powerit Solutions har pratat med ett antal entreprenörer där man är förundrade över hur bra det har blivit. Man har endast bytt styrventilerna på varmvattnet och har fått stora minskningar på den totala energiförbrukningen. Nedanstående värden är daggradskorrigerade och kallvattenförbrukningen är i samma omfattning som för 2009.

Total energiförbrukning:
Mars månad 2010 > -10% mot Mars 2009
April månad 2010 > -20% mot April 2009
I anläggningarna har ∆T ökat med ca 20 grader och man har reducerat det totala flödet i m3 med ca 25-30 procent. Ovanstående beror givetvis mycket på hur de olika förutsättningarna ser ut i de olika fastigheterna, men att där finns energi och pengar att spara är utan tvivel.

Kontakta Powerit Solutions om du har frågor angående styrventilen och/eller energieffektivisering!

Fredrik Färjh
VD på Powerit Solutions i Sverige.
Telefon: 040-631 60 07
Stenyxegatan 21 M
213 76 Malmö

 

 

 

 

 

 

Ämnen

 • Miljö, energi

Kategorier

 • klimatpåverkan
 • energieffektivisering
 • energibesparing
 • energiinvestering
 • hög fjärrvärmeförbrukning
 • fjärrvärme
 • elnät
 • energi
 • energikostnad
 • elkostnad
 • ventilbyte
 • jämnare energiförbrukning
 • powerit solutions
 • fredrik färjh
 • lägre energianvändning

Regioner

 • Skåne

Företaget Powerit Solutions, tidigare Diana Solutions, är ett kunskapsföretag som utvecklar, tillverkar, säljer och installerar kommunicerande styr-, regler- och övervakningssystem för värme- och ventilationsanläggningar på den globala energimarknaden. Första produkten installerades 1985.  I dag är det tredje generationens enheter som tillverkas och den fjärde, Spara EMS®, är på väg ut till marknaden. Den nya hård- och mjukvaruplattformen är en helt ny webbaserad produkt. Totalt har drygt 8 500 enheter installerats.

Relaterat innehåll