Nyhet -

Hur kan man göra livet enklare när man har ADHD?

Den frågan ställer sig många som får diagnosen ADHD, men även dess anhöriga. ADHD beräknas ha 3 till 5 % av barn i skolåldern och symtomen blir ofta mer märkbara mellan 6 och 12 års ålder. I vissa fall kan det vara svårt att veta om barnets överdrivna aktivitet eller ouppmärksamhet är normalt för barnets ålder eller inte.

Eftersom många ADHD-symtom är beteenderelaterade så kan det påverka hur det fungerar att vara med andra människor, som familj och vänner, sjukvårdspersonal, läkare och kollegor. Samtidigt kanske inte omgivningen vill ta upp ADHD, eftersom vi inte alltid vet hur vi gör det på bästa sätt.

Det man vet är att för att de som har fått diagnosen ADHD ska må bättre behövs en behandlingsplan där det ingår medicinska, psykologiska, studierelaterade och sociala åtgärder. Den bör innehålla råd och stöd för föräldrar och lärare, och kan eventuellt omfatta specifik psykologisk behandling (som beteendeterapi eller neuropsykologisk rehabilitering). Det är mycket värdefullt för barnet att ta fram en behandlingsplan och ofta spelar medicinering en viktig roll.

Vill du veta mer om ADHD så besök gärna vår webbplats www.levamedadhd.se

För mer information kontakta gärna:
Anders Svensson, Therapeutic Area Head CNS, tel 08-626 5163, svenss4@its.jnj.com
Anna Käll, Public Affairs Leader, tel 08-626 5029, akall@its.jnj.com

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel