Pressmeddelande -

Janssens vd Berkeley Vincent undertecknar debattartikel om stärkt medicinsk forskning

Det krävs politisk handlingskraft för att Sverige ska kunna bättre dra nytta av forskning och utveckling, både nu och inför nästa hälsohot. Därför har Forska!Sverige tagit fram en rapport en debattartikel för ökad konstruktiv dialog med politiken. En av undertecknarna är Janssens vd Berkeley Vincent.

Här är några av förslagen:

  • Investera i starka och hållbara forskningsmiljöer.
  • Möjliggör delning av hälso- och vårddata.
  • Stärk bemanning och kompetens inom vården.
  • Möjliggör patientnära studier även i krisläge.

Läs mer i debattartikel publicerad i Dagens Nyheter 27 april, ”Stärk medicinsk forskning och utveckling inför nästa globala hälsohot”. [länk]


Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Vårt mål är att utveckla innovativa mediciner som hjälper patienter till ett längre och hälsosammare liv. I Norden har Janssen funnits sedan 1956 och är idag verksamma i alla fem nordiska länder med drygt 300 anställda. Janssen är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna.

Idag arbetar Janssen inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertonisamt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar.

För mer information besök: janssen.com/sweden. Följ oss på Twitter @JanssenSverige.