Pressmeddelande -

Johnson & Johnson (Janssen) söker godkännande av vaccinkandidat hos den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA

Janssens engångsdos COVID-19-vaccinkandidat (JNJ-78436735): ansökan om villkorligt godkännande för försäljning i Europa har nu lämnats in. 

Ansökan baseras på effekt- och säkerhetsdata från fas 3-studien ENSEMBLE. Vaccinkandidaten har utvecklades av Janssen, som ingår i Johnson & Johnson-koncernen.

"Det finns fortfarande ett mycket brådskande behov av ytterligare COVID-19-vacciner. Dagens ansökan till europeiska läkemedelsmyndigheten är en viktig milstolpe som ger hopp om ytterligare ett alternativ för att minska inverkan av den pågående pandemin i Europa och i övriga världen", säger Berkeley Vincent, vd för Janssen Sverige.

För mer information: se Janssen EMEAs pressmeddelande här.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • covid-19

Janssen är en del av Johnsson & Johnsson-koncernen och har verksamhet i mer än 150 länder världen över med närmare 40 000 medarbetare. Vårt mål är att utveckla innovativa mediciner som hjälper patienter till ett längre och hälsosammare liv. I Norden har Janssen funnits sedan 1956 och är idag verksamma i alla fem nordiska länder med drygt 300 anställda. Janssen är medlem i de nordiska läkemedelsindustriföreningarna.

Idag arbetar Janssen inom sex terapiområden: neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, onkologiska och hematologiska sjukdomar, immunologiska sjukdomar, pulmonell arteriell hypertonisamt metabola och kardio-vaskulära sjukdomar.

För mer information besök: janssen.com/sweden. Följ oss på Twitter @JanssenSverige.