Blogginlägg -

Komplett trädskydd i stadsmiljö

Sedan 1985 har JOM erbjudit ett komplett system för skydd av träd i stadsmiljö. Träd fyller många funktioner i staden och med klimatförändringar är de viktigare än någonsin. Träd ger svalka och ett skydd för människor, växter och djur och skapar bättre livskvalitet i staden. Träd ger syre, dämpar ljud och en mjuk kontrastverkan mot hårda material.

För att träden ska få en möjlighet att utvecklas på ett bra sätt krävs inte bara att trädet och planteringsjorden är bra. De måste också skyddas mot de faror som stadsmiljön innebär.

Rent praktiskt sker detta genom olika steg.

Planteringslåda
Planteringslådorna ligger under jord och spelar en avgörande roll för trädets utveckling och eliminerar risken för sättningar runt trädet i ett senare skede. Lyckliga är de träd som kan planteras i en betonglåda.

Luftbrunn
Bredvid planteringen finns en luftbrunn som tillför luft och vatten genom det täta ytskiktet till trädgropen.

Justeringsramar
Justeringsramar används för att justera markgaller mot omgivande ytskikt.

Markgaller
En förutsättning för trädets utveckling är att rötterna får luft, vatten och näring. Ett absolut krav är att jorden närmast trädet inte komprimeras, för då är trädet dömt att dö. Markgallret spelar här en helt avgörande roll. Gallret hindrar marken från att komprimeras, samtidigt får trädet tillgång till luft och vatten genom slitsarna.

Stamskydd
Stamskydd ger skydd mot skador på stammen från exempelvis bilar, cyklar eller andra faktorer som kan skada trädet. De ger också möjligheter till uppbindning av trädstammen och de tillför ett element av ordning och reda till det fritt växande trädet.

Ämnen

  • Arkitektur

Kategorier

  • trädskydd

Kontakter

Maria Silverschiöld

Presskontakt VD

Julia Gjötterberg

Presskontakt Kommunikatör

Relaterat innehåll