Gå direkt till innehåll
Karlbergsslott, Stockholm. Produkter i bild: Pollare och kätting i gjutjärn
Karlbergsslott, Stockholm. Produkter i bild: Pollare och kätting i gjutjärn

Blogginlägg -

Konsten att skapa en vacker entré

Plats: Karlbergsslott

Utsmyckning av hägnader med kommendantens sigill från Järn i Offentlig miljö.

Byggherre var Fortifikationsverket Fastighetsgrupp Karlberg. Projektet utfördes i form av utförandeentrepenad. Själva byggnationen startade maj 2012.

Karlbergs Slott var kunglikt lustslott ända fram till 1792 då Gustav III bildade Kungliga krigsakademien på Karlberg. Sedan dess är Karlberg Krigsakademi för officerare och därmed världens äldsta krigsakademi på samma plats i samma byggnad. De båda trevåningsflyglarna tillkom 1795 efter ritningar av Carl Christoffer Gjörwell. Karlberg är ett statligt byggnadsminne och utgör ett riksintresse för kulturminnesvården.

JOM AB fick uppdraget av Försvarsmakten att leverera 10 stycken pollare i gjutjärn med Kommendantens vapen och fläns, med tillhörande kätting och schackel, till Klockstapeln vid Karlbergs Slott.
Pollarna är fastskruvade på en platta för att det skall kunna flyttas undan vid behov. Vid trappan till entrén står dessa pollare sedan tidigare. Samma pollare men med kungligt vapen används av högvakten på yttre borggården Stockholms slott.

Klockstapeln med den så kallade Borggårdsklockan står i centralaxeln utanför södra fasadens huvudentré. Den första klockstapeln kom sannolikt på 1790-talet. Nuvarande klockstapel restes pingstafton 1954 och hade byggts efter sina historiska föregångare. Klockan är gjuten 1827 av Samuel Grönwall i Stockholm.
JOMs pollare med vapen omgärdar klockstapeln och ankare likt ett beskyddande av forna tider.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Silverschiöld

Presskontakt VD

Julia Gjötterberg

Presskontakt Kommunikatör

Relaterat innehåll

Konsten att skapa produkter som håller över generationer

JOM erbjuder högkvalitativa, dekorativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion till offentlig och privat miljö.

JOM förvaltar det hantverkskunnande som krävs för att rekonstruera och reproducera klassiska former och funktioner. Vi satsar också på utveckling inom teknik, form och funktion som möter nutida och framtida krav.

Lång livslängd & låga underhållskostnader med gjutjärnsprodukter
Gjutjärn rostar inte. Den rödbruna oxidutfällning järnet kan få när det är ungt upphör helt efter något år. Med rätt ytbehandling startar inte heller oxidationen, och senare behöver endast järnet, om det är målat, målas om av kosmetiska skäl. För identitet och synliggörande i offentlig miljö kan logotyper och stadsvapen inkorporeras i gjutningen på flera av våra gjutjärnsprodukter.

Järn i Offentlig Miljö
Gudbyvägen
19492 Stockholm
Sverige