Gå direkt till innehåll
JOMs Nordhägnstaket längs Selångersån i Sundsvall
JOMs Nordhägnstaket längs Selångersån i Sundsvall

Blogginlägg -

Staket - en viktig funktion i stadsmiljö

Staket har en viktig funktion i stadsmiljö genom inramning av olika områden. Ett staket kan vara dekorativt och fylla en estetisk funktion likväl som en säkerhetsfunktion.
Ett staket kan även verka som ett varumärke för en byggnad genom sitt uttryck som ger intryck och ett historiskt avtryck. Nordhägnsystemet är formgivet för krävande miljöer och livscykelperspektivet är en viktig aspekt - inte minst idag - när materialet som står länge premieras och hellre omhändertas än byts ut.

Vi erbjuder ett brett sortiment av både smides- och gjutjärnstaket.
Formspråket och materialet på våra staket och Pollare ger den karaktär och skydd som ofta efterfrågas gällande avgränsningar i stadsmiljön.

Nordhägn - ett populärt staketsystem
I Sundsvall längs med Selångersån på södra sidan finner man JOMs hägnader Nordhägn i olika utföranden. Nordhägn är ett flexibelt system som klarar elevation och radie utan bekymmer. Sektioner anpassas efter plats. Arbetet med den nya Storbron har tagit fart och snart skall fortsättning följa med anläggning av staket längs västra och östra sidan.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Maria Silverschiöld

Presskontakt VD

Julia Gjötterberg

Presskontakt Kommunikatör

Relaterat innehåll

Konsten att skapa produkter som håller över generationer

JOM erbjuder högkvalitativa, dekorativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion till offentlig och privat miljö.

JOM förvaltar det hantverkskunnande som krävs för att rekonstruera och reproducera klassiska former och funktioner. Vi satsar också på utveckling inom teknik, form och funktion som möter nutida och framtida krav.

Lång livslängd & låga underhållskostnader med gjutjärnsprodukter
Gjutjärn rostar inte. Den rödbruna oxidutfällning järnet kan få när det är ungt upphör helt efter något år. Med rätt ytbehandling startar inte heller oxidationen, och senare behöver endast järnet, om det är målat, målas om av kosmetiska skäl. För identitet och synliggörande i offentlig miljö kan logotyper och stadsvapen inkorporeras i gjutningen på flera av våra gjutjärnsprodukter.

Järn i Offentlig Miljö
Gudbyvägen
19492 Stockholm
Sverige