Pressmeddelande -

Framtidens dagvattenhantering

Under de närmsta åren kommer många att söka lösningar för att bättre ta hand om dagvatten i våra tätorter. För att fånga vattnet och hålla bädden på plats krävs en korrekt dimensionerad låda.
JOM har utvecklat ett flexibelt system av betongfundament och stålbalkar som möjliggör en unik utformning för varje plats där vattnet skall "fångas". Det är viktigt att använda rätt substrat i bädden för att passa växter och funktion.
En regnbädd för dagvattenhantering verkar som ett naturligt biofilter genom fördröjning och filtrering av dagvatten.

Nacka kommun först ut med JOMs regnbäddskoncept
I Nacka kommun pågår ett stadsutvecklingsprojekt i nära anslutning till Järlasjön som är en recipient för dagvatten. Det är viktigt att sjön skyddas. För kommunen har det varit viktigt att hitta en bra och hållbar lösning för dagvattenhanteringen. Nu installeras JOM regnbäddar på Nobelberget, Sickla Industri Väg samt Värmdövägen. Under projektet har vi jobbat i nära samarbete med Nacka Kommun, projektörer och entreprenörer med gemensamt fokus på att det skall fungera väl för alla parter såsom beställare, utförare samt driften.

Ta kontakt med oss för att höra mer om hur du kan utforma ditt nästa projekt: info@jom.se  +46 8 687 00 10

Relaterade länkar

Ämnen

  • Miljö, energi

Kategorier

  • hållbarhet
  • projekt
  • stadsmiljö
  • hållbart
  • offentlig miljö
  • dagvattenhantering
  • regnbädd

Regioner

  • Skåne

JOM erbjuder högkvalitativa, dekorativa gjutjärns- och smidesprodukter för skydd, utsmyckning och funktion till offentlig och privat miljö.

JOM förvaltar det hantverkskunnande som krävs för att rekonstruera och reproducera klassiska former och funktioner. Vi satsar också på utveckling inom teknik, form och funktion som möter nutida och framtida krav.

Lång livslängd & låga underhållskostnader med gjutjärnsprodukter
Gjutjärn rostar inte. Den rödbruna oxidutfällning järnet kan få när det är ungt upphör helt efter något år. Med rätt ytbehandling startar inte heller oxidationen, och senare behöver endast järnet, om det är målat, målas om av kosmetiska skäl. För identitet och synliggörande i offentlig miljö kan logotyper och stadsvapen inkorporeras i gjutningen på flera av våra gjutjärnsprodukter.

Kontakter

Maria Silverschiöld

Presskontakt VD

Julia Gjötterberg

Presskontakt Kommunikatör

Relaterat innehåll