Gå direkt till innehåll
Järntorget och Cibus samarbetar kring bostadsutveckling av hyresrätter

Pressmeddelande -

Järntorget och Cibus samarbetar kring bostadsutveckling av hyresrätter

Järntorget har idag tecknat samarbetsavtal med Cibus om att tillsammans utveckla Cibus svenska fastighetsbestånd till den del som inte används för dagligvaruhandel. Avtalet gäller fram till 2025. Ambitionen är att genom planarbete realisera byggrätter för hyresrätter i Cibus befintliga och tillkommande svenska fastighetsbestånd.

Cibus är ett fastighetsbolag med inriktning på dagligvaruhandelsfastigheter i Sverige och Finland. Järntorget har lång erfarenhet av projektutveckling och förvaltning av bostadsfastigheter. Bolagen inleder nu ett samarbete för att skapa mervärde i nuvarande och framtida fastigheter ägda av Cibus i Sverige. Det kan exempelvis vara mark som inte används, underutnyttjande parkeringsytor med mera.

-Vi är stolta att vi fått förtroendet att vara med och utveckla Cibus stora svenska fastighetsbestånd och är övertygade om att det finns en bra potential för bostadsutveckling. Det är också glädjande att få en partner som delar våra hållbarhetsambitioner och som ser bostäder byggda i trä som en viktig del för att minska klimatpåverkan. Vi ser fram emot ett effektivt och långvarigt samarbete, säger Carl Bohman affärsområdeschef projektutveckling hyresbostäder.

Gemensamt för huvuddelen av Cibus fastigheter är att ny detaljplan kommer att behöva antas för att bostadsutveckling ska kunna ske. Järntorget kommer att driva planarbetet fram till lagakraftvunnen detaljplan, därefter bildar bolagen ett hälftenägt bolag som utvecklar och säljer bostadsprojekten. Järntorget och Cibus har höga hållbarhetsambitioner för de kommande projekten. Bostäderna kommer där det är möjligt att byggas hållbart i trä med Järntorgets dotterbolag Bomoduls flexibla byggsystem och alla bostäder kommer att Svanenmärkas.

-Vi är glada över att ingått samarbetsavtal med en erfaren bostadsutvecklare som Järntorget. Det underlättar och snabbar på processen att realisera ytterligare värde i vår fastighetsportfölj och öka attraktiviteten på våra handelsplatser. Cibus och Järntorget delar också samma värderingar och har höga hållbarhetsambitioner. Jag ser fram emot ett långsiktigt samarbete, säger Peter Lövgren, CIO Sweden.


För frågor välkommen att kontakta
Carl Bohman
Affärsområdeschef företagsmarknad
carl.bohman@jarntorget.se
070-104 64 21

Fredrik Arpe
VD Järntorget Byggintressenter
fredrik.arpe@jarntorget.se
08-564 87 553

Ämnen

Kategorier

Regioner


Järntorgetkoncernen utvecklar bostäder samt förvaltar egna fastigheter. Verksamheten omfattar bostadsutveckling från markförvärv till överlämning av färdiga fastigheter till de boende. Vår projektportfölj omfattar drygt 3 800 byggrätter i Stockholms och Uppsala län. Vi uppför cirka 400 bostäder per år, såväl bostadsrätter som äganderätter och hyresrätter.

Presskontakt

Mathilda Wahlberg

Mathilda Wahlberg

Presskontakt Affärsområdeschef Projektutveckling 076-875 23 85

Ett bättre boende

Våra fyra varumärken ALM Bostad, Småa, Järntorget och Abacus utgör affärsområdet projektutveckling i ALM Equity-koncernen. Flexibilitet och innovation genomsyrar tillvägagångssättet vi finansierar, utvecklar och etablerar bostäder, fastigheter och stadsutvecklingsområden. Vi tror på förändring som gör skillnad, både för människan och samhället, genom att bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö, med mångfald och variation.

ALM Bostad, Småa, Järntorget, Abacus
Regeringsgatan 59
111 63 Stockholm