Gå direkt till innehåll
Järntorget utvärderar en notering på Nasdaq First North Growth Market

Pressmeddelande -

Järntorget utvärderar en notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Järntorget Byggintressenter AB har beslutat att utvärdera möjligheten att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Som ett led i detta arbete har Catella kontrakterats som finansiell rådgivare och andra rådgivande parter är i detta skede Glimstedt och Eminova.

Beslutet är taget i syfte att främja bolagets tillväxt och tillvarata investeringsmöjligheter. Järntorget har en omfattande byggrättsportfölj som ska genomföras kommande år. En noterad miljö skulle kunna erbjuda en ökad finansiell flexibilitet.

-Styrelsens bedömning är att Järntorget med sin långa erfarenhet av framgångsrik projektutveckling och en attraktiv byggrättsportfölj är väl positionerade för tillväxt och lämpade för börsen, säger Per Schönning, styrelseordföranden Järntorget Byggintressenter


För frågor välkommen att kontakta
Per Schönning
Styrelseordföranden Järntorget Byggintressenter
per.schonning@dammskogen.se
070-633 36 53

Ämnen

Kategorier

Regioner


Järntorgetkoncernen utvecklar bostäder samt förvaltar egna fastigheter. Verksamheten omfattar bostadsutveckling från markförvärv till överlämning av färdiga fastigheter till de boende. Vår projektportfölj omfattar ca 3 850 byggrätter i Stockholms och Uppsala län. Vi uppför cirka 400 bostäder per år, såväl bostadsrätter som äganderätter och hyresrätter.

Presskontakt

Julia Eklund

Julia Eklund

Presskontakt Marknad 08-564 875 59

Ett bättre boende

Våra fyra varumärken ALM Bostad, Småa, Järntorget och Abacus utgör affärsområdet projektutveckling i ALM Equity-koncernen. Flexibilitet och innovation genomsyrar tillvägagångssättet vi finansierar, utvecklar och etablerar bostäder, fastigheter och stadsutvecklingsområden. Vi tror på förändring som gör skillnad, både för människan och samhället, genom att bidra till en attraktiv och levande stadsmiljö, med mångfald och variation.

ALM Bostad, Småa, Järntorget, Abacus
Regeringsgatan 59
111 63 Stockholm