Pressmeddelande -

Grönt ljus för trädgårdsstaden i Järvastaden - Säljstart för rad- och parhus i Sundbyberg till hösten

Grönt ljus för trädgårdsstaden i Järvastaden - Säljstart för rad- och parhus i Sundbyberg till hösten Detaljplanen för Sundbybergsdelen av Järvastaden - trädgårdsstaden med bland annat radhus - har vunnit laga kraft. Det innebär att byggbolagen kan börja planera för byggstart. Intresset från bostadsköparna är rekordstort, redan har närmare 100 bostäder sålts i Järvastaden. Försäljningsstart av bostäderna i trädgårdsstaden i Sundbybergsdelen av Järvastaden planeras till hösten 2006, med första inflyttning årsskiftet 2007-2008. Det planeras för 5-600 bostäder i trädgårdsstaden som sträcker sig från Igelbäckens naturreservat till Solnas stadsgräns. Ungefär en tredjedel av de planerade bostäderna i trädgårdsstaden blir rad- och parhus, resten blir låga flerfamiljshus. Det är bland annat Järva skjutbanor, som ligger precis på kommungränsen mellan Solna och Sundbyberg, som fått ge plats för trädgårdsstaden i Järvastaden. Järvastaden har tillsammans med landskapsarkitekter återskapat naturen som den såg ut innan skjutbanorna anlades i början av 1900-talet. Järvastaden ökar Solna med 18% Järvastaden ligger i norra delen av Solna och Sundbyberg, söder om Kista. Järvastaden är kanske det största byggprojektet i Stockholmsregionen sedan Hammarby Sjöstad. När området är färdigställt runt år 2020 kommer det att bo 12 000 personer i stadsdelen. Det innebär en befolkningsökning för Solna med 18 procent. I december 2005 var det säljstart i Järvastaden och under två omgångar har närmare 100 bostadsrätter sålts, För ytterligare information vänligen kontakta Olof Eriksson, marknadschef Järvastaden AB, tel 08-514 830 96, 070-627 75 80 olof.eriksson@jarvastaden.se www.jarvastaden.se Pressbilder Högupplösta pressbilder från Järvastaden finns på www.newsdesk.se/pressrum/jarvastaden Järvastaden AB är ett samägt bolag mellan Skanska och Vasakronan. Företaget bildades 2001 och har som enda uppgift att utveckla den nya stadsdelen Järvastaden. Totalt kommer omkring 4500 bostäder att byggas i Järvastaden.

Ämnen

  • Bygg, fastighet