Pressmeddelande -

Abortlagsförändringen: JA till Livets remiss-yttrande

JA till Livet har följt frågan om utländska kvinnors rätt till abort i Sverige under snart fyra år. När JA till Livet ombads av Socialdepartementet att lämna ett remissyttrande uppfattades det som att det fanns ett intresse för abortkritikers syn på en förändring av lagstiftningen. Här finns JA till Livets nitton sidor långa remissyttrande för nedladdning.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Relaterat innehåll