Pressmeddelande -

Abortstatistiken: Utdrag ur rapporten

När Socialstyrelsen häromdagen presenterade den svenska abortstatistiken för år 2005 visade det sig att fjolårets nedgång, som då förmodades vara ett trendbrott, direkt bröts. Under år 2005 gjordes 20,2 aborter per 1000 kvinnor i åldern 15-44 år, en siffra som bara slås av tre länder i EU: Estland (37,2), Lettland (29,0) och Ungern (26,7). Dessa östeuropeiska länder har sjunkande aborttal så de redovisade siffrorna från 2002 är dessutom med all sannolikhet lägre idag. I och med årets uppgång tangerades de rekordhöga aborttalen från 2003, vilket för första gången sedan 1992 som antalet aborter per 1000 kvinnor överskred 20. Noteras kan också att aborttalen nu är i stort sett lika höga som 1975, vid abortlagens införande. Då utfördes 20,3 aborter per tusen kvinnor. Var fjärde graviditet slutar med abort. År 2005 gjordes det 25,6 aborter per 100 graviditeter, vilket är högre än vid abortlagens tillkomst 1975 (23,8) och bara åtta tiondelar från den högsta noteringen i Sverige genom tiderna som var 1979 och 1980. Då avbröts 26,4 aborter per 100 graviditeter. Bland tonåringar avbryts enligt Socialstyrelsens pressmeddelande 80% av alla graviditeter, vilket är den överlägset högsta siffran i EU. Enligt ny statistik från WHO (med data från 2003 och 2004) kommer följande länder i tur och ordning: Danmark 71%, Frankrike 65%, Slovenien 61%, Finland 59%, Nederländerna 58% och Estland 56%. Alla övriga EU-länder underskrider 50%. Socialstyrelsens statistik visar att den åldersgrupp där abort är vanligast är 20-24 år. Den stora ökningen av antalet aborter bland 19-åringarna gör dock att deras aborttal är högre än medelvärdet för gruppen 20-24 år. Jämfört med övriga Norden har Sverige haft väldigt höga aborttal bland barn, ej fyllda 15 år. År 2005 sjönk rekordsiffran från 2004, 281 aborter, betydligt till 255, vilket dock fortfarande är betydligt högre än övriga nordiska länder. I hela övriga Norden utfördes det 181 aborter för barn ej fyllda 15 år 2003. Samma år hade Sverige 270 barnaborter. Minskningen av aborter i den yngsta åldersgruppen kompenserades av kraftiga höjningar av aborter för femtonåringarna och sextonåringarna. Där steg antalet aborter per 1000 kvinnor från 10,6 till 11,2 (femtonåringarna) respektive 19,6 till 21,3 (sextonåringarna). En tydlig stigande trend finns också bland de sena aborterna efter vecka 18. Sedan 1994, då det gjordes ett rekordlågt antal sena aborter har aborterna nu dubblats från 147 till 293 år 2005. Av dessa sena aborter efter vecka 18 beviljades 87% av alla ansökningar. För kommentarer, kontakta Johan Lundell, generalsekreterare på JA till Livet på tel 0707-88 06 88. Källor: Eurostat, WHO, Socialstyrelsen, Stakes Finland, Sundhedsstyrelsen Danmark, Landlaeknisembaettinu Island, samt JA till Livets rapport ”Sverige - på väg åt fel håll, En sammanställning av internationell abortstatistik”.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Relaterat innehåll