Pressmeddelande -

Dottern avled efter en abort - nu kräver mamman lagändring

Idag, tisdagen 23 maj, publicerar Aftonbladet en debattartikel om föräldrars rätt till kännedom om deras dotters abort. JA till Livets informationssekreterare Berith Strömberg och Catharina Tell, mamma till 16-åriga Rebecca som förblödde efter en medicinsk abort, kräver att föräldrar till minderåriga får rätt att känna till när ens dotter tänker göra abort. En av anledningarna till att vårdnadshavare borde ha rätt att bli kontaktade när deras minderåriga aborter vill genomgå en abort är att ”varje abort innebär en risk”, vilket Socialstyrelsens tillsynsnämnd i Göteborg konstaterade i utredningen efter Rebeccas tragiska dödsfall i Uddevalla 3 juni 2003. Catharina Tell skriver själv: ”När min 16-åriga dotter Rebecca förblödde till följd av en medicinsk abort hade jag inte ens fått veta att hon var gravid. Att lägga ansvaret att uppskatta blödningsmängderna på 13-, 14-, 15- och 16-åringar är inte rimligt. En 17-årig flicka får inte teckna en prenumeration utan målsmans tillstånd. Hon får inte ta hål i örat! Men hon får genomgå en medicinsk abort, det som kostade Rebecca livet och säkert ger många andra ungdomar psykiska besvär. Som förälder är man ansvarig för sina barns hälsa. Hur skall föräldrar kunna hjälpa och stötta sina barn om samhället väljer att inte låta föräldrarna få någon information? Som förälder förstår och älskar man sitt barn mer än vad samhället gör. Att då ha rätten att känna till att dottern genomgår en abort, med de konsekvenser det beslutet kan få, borde vara en självklarhet.” --- Länk till debattartikeln och mycket mera finns på www.jatilllivet.se --- FAKTA Lagar och förordningar som rör minderårigas aborter Abortverksamheten i Sverige regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om abort. Den senaste utgåvan (SOSFS 2004:4) kom så sent som sommaren 2004 efter att ha varit under arbete i många år och ersatte de tidigare allmänna råden SOSFS 1972:59, föreskrifterna SOSFS 1989:6 samt SOSFS 1976:80. Till detta kommer Socialstyrelsens meddelandeblad i juli 2004 ”Kvinnor under 18 år som söker abort” som ytterligare förtydligar och diskuterar Socialstyrelsens syn på minderårigas aborter. I Betänkandet ”Abort i Sverige” SOU 2005:90 hävdas det att ”I princip kan vårdpersonalen inte ta kontakt med kvinnans vårdnadshavare utan hennes medgivande.” Detta är i och för sig felaktigt men det finns ingen skyldighet att informera vårdnadshavare när minderåriga vill genomgå abort. I SOSFS 2004:4, kapitel 5, är det tydligt att utgångspunkten är att det vore bra om vårdnadshavare skulle informeras när minderåriga vill göra abort, men det föreligger ingen skyldighet för vårdpersonal att informera föräldrar, utan de kan nöja sig med att föra till den unga kvinnans journal anledningen till att inte kontakta vårdnadshavarna. --- FAKTA Abortstatistik rörande barn och ungdomar i Sverige År 2005 gjorde 255 barn som ännu inte fyllt 15 år abort i Sverige. Ytterligare 689 15-åringar och 1253 16-åringar gjorde abort under året, vilket är kraftiga ökningar jämfört med 2004. Det är nu högre aborttal bland 16-åringarna än för hela åldersgruppen 15-44 år. Socialstyrelsens statistik visar att den åldersgrupp där abort är vanligast är 20-24 år. Den stora ökningen av antalet aborter bland 19-åringarna gör dock att deras aborttal är högre än medelvärdet för gruppen 20-24 år. Jämfört med övriga Norden har Sverige haft väldigt höga aborttal bland barn, ej fyllda 15 år. År 2005 sjönk rekordsiffran från 2004, 281 aborter, betydligt till 255, vilket dock fortfarande är betydligt högre än övriga nordiska länder. I hela övriga Norden utfördes det 181 aborter för barn ej fyllda 15 år 2003. Samma år hade Sverige 270 barnaborter. Minskningen av aborter i den yngsta åldersgruppen kompenserades av kraftiga höjningar av aborter för femtonåringarna och sextonåringarna. Där steg antalet aborter per 1000 kvinnor från 10,6 till 11,2 (femtonåringarna) respektive 19,6 till 21,3 (sextonåringarna). Bland tonåringar avbryts enligt Socialstyrelsens pressmeddelande 80% av alla graviditeter, vilket är den överlägset högsta siffran i EU. Enligt ny statistik från WHO (med data från 2003 och 2004) kommer följande länder i tur och ordning: Danmark 71%, Frankrike 65%, Slovenien 61%, Finland 59%, Nederländerna 58% och Estland 56%. Alla övriga EU-länder underskrider 50%. --- För kommentarer, kontakta Johan Lundell, generalsekreterare på JA till Livet på tel 0707-88 06 88. --- Källor: Eurostat, WHO, Socialstyrelsens rapport ”Abort 2005”, främst tabell 3, Stakes Finland, Sundhedsstyrelsen Danmark, Landlaeknisembaettinu Island, JA till Livets rapport ”Sverige - på väg åt fel håll, En sammanställning av internationell abortstatistik”, SOSFS 2004:4 samt Socialstyrelsens meddelandeblad i juli 2004 ”Kvinnor under 18 år som söker abort”

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel